Loading...
Buscar

Borsa de treball

Borsa de treball

A la borsa de treball de la Corporació hi trobareu el llistat de convocatòries que tenim actives en cada moment a l’organització. Podeu accedir a les diferents ofertes i fer-nos arribar el vostre currículum.

És molt important que a l’hora d’enviar el currículum mitjançant el formulari indiqueu el codi de la convocatòria perquè el departament de Recursos Humans pugui saber el lloc al qual es vol optar.

Convocatòries

Cobertura de suplències a l’Hospital Asil Sant Jaume de Blanes

Formar part d’un equip multidisciplinari de vigilància i promoció de la salut per atenció dels treballadors de l’empresa, proporcionant atenció especialitzada directa i facilitant la coordinació amb altres membres de la unitat i altres serveis.

Formar part d’un equip de treball interdisciplinari per desenvolupar tasques d’infermeria a l’Hospital de Calella, a l’Hospital de Blanes o als nostres centres d’atenció primària o sociosanitaris.

Tenir cura del pacient de llarga estada, pal·liatiu i/o convalescència amb necessitats de cura de nafres, rehabilitació física i/o neurològica, reeducació sanitària per alta al domicili i estabilitat de trastorns de conducta.

Metge Geriatre per treballar als centres sociosanitaris de la Corporació on hi ha els serveis de geriatria, llarga estada, cures pal·liatives, unitat de subaguts, ortogeriatria o unitat de mitja estada polivalent amb possibilitat de fer consultes externes de geriatria.

Metge Patòleg pel servei d’Anatomia Patològica de la Corporació que dona servei a l’Hospital de Calella i a l’Hospital de Blanes, a més de les àrees d’atenció primària i sociosanitària del territori d’influència.

Vacant de Metge adjunt pel servei d’urgències de l’Hospital de Blanes i de l’Hospital de Calella.

La persona seleccionada formarà part de l’equip interdisciplinari de Qualitat. La seva missió serà dissenyar, implementar les polítiques de qualitat i seguretat del pacient i assessorar als professionals dels centres de la Corporació,

Metge Adjunt pel servei d’Anestèsia de l’Hospital de Blanes i l’Hospital de Calella (es treballa en els dos centres).

Infermer/a per planta d’hospitalització de l’Hospital Comarcal de Blanes.

Accesibilidad
X