Loading...
Buscar

CANAL INTERN D’INFORMACIÓ

CANAL INTERN D’INFORMACIÓ

Canal Intern d’Informació

El Canal Intern d’Informació o també Canal de Denúncia és una eina que permet a diferents col·lectius (professionals, que estan en actiu o que han treballat a l’organització, així com proveïdors o treballadors de proveïdors, entre d’altres) alertar de forma confidencial una organització sobre sospites de mala conducta (frau, corrupció, assetjament o altres accions indegudes) i d’aquesta manera la institució pugui detectar i actuar en conseqüència.

Si vol interposar algun tipus de denúncia relacionada amb nosaltres, pot fer-ho aquí amb el compromís de fer un ús correcte del formulari al qual accedirà.

Canal extern de denúncia

També pot fer ús d’un canal extern per interposar la seva denúncia i en aquest cas ha d’accedir al portal de l’Oficina Antifrau.

 

Accesibilidad
X