Loading...
Buscar

[CAS D’ÈXIT] Una col·laboració per a la millora de la qualitat i experiència del servei de neteja a l’Hospital de Calella

  • El treball fet entre ISS i la Corporació s’emmarca en l’aposta pel concepte de Benestar Sanitari, que inclou la creació d’entorns hospitalaris segurs i confortables per afavorir la salut i el benestar

ISS ha treballat en col·laboració amb la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, per optimitzar els processos de qualitat i medi ambient del servei de neteja als seus 14 centres, entre els quals hi ha l’Hospital de Calella (Barcelona). El resultat? La implementació de plans de millora continua encaminats a aportar un valor afegit a l’atenció sanitària.

El projecte dut a terme a la Corporació va ser presentat per part de la supervisora d’ISS dins de l’organització sanitària, Esther Olivas, i va representar el punt d’inflexió per iniciar l’anàlisi i la definició de les necessitats i demandes del centre hospitalari (incloent-hi els SLA’s i KPI’s) i la revisió dels processos in situ per aprofundir en el coneixement de l’estructura i l’operativa del servei assistencial.

treballadors d'ISS en una foto en grup dins de l'Hospital de Calella

Aquesta anàlisi conjunta i posada en comú de processos va permetre identificar operacions de control i indicadors que permetien oferir més valor afegit des del servei de neteja a l’activitat assistencial.

En aquest sentit, s’ha realitzat un projecte, amb el suport i la validació de Medicina Preventiva abraçant:

  • La incorporació de nous processos del servei de neteja al programa de qualitat d’ISS que permeten una millor traçabilitat de tota la cadena de valor assistencial lligada a activitats en tots els serveis.
  • Incorporació de noves mètriques i registres que aporten valor a l’àrea assistencial pel que fa al seguiment de processos en els quals intervé el servei de neteja.
  • L’actualització del pla de detergència incorporant les corresponents fitxes tècniques i els protocols de neteja d’acord amb aquest nou pla.
  • Un programa de control microbiològic on s’estableix la presa de mostres en àrees crítiques i en punts crítics per verificar la correcta eficàcia del procés de neteja i millorar la percepció de seguretat davant del risc de transmissió d’infeccions nosocomials.
  • Una actualització del pla de gestió de residus per adequar-lo a les noves necessitats de tots els centres de la Corporació.
  • Controls de qualitat i auditories en tres nivells amb resultats comunicats via APP mòbil visualitzats mitjançant quadres de comandament intuïtius i clars.
  • Així mateix, s’estan introduint millores en matèria de digitalització del servei de neteja, amb la integració de sistemes entre ISS i l’Hospital de Calella que permeten parametritzar, a la seva pròpia aplicació mòbil, els resultats del servei aportant una millor anàlisi, seguiment de freqüències de neteja tant de zones comunes com crítiques i de les altes hospitalàries.

D’aquesta manera, combinant l’avaluació del compliment dels estàndards de qualitat, la recomanació de bones pràctiques i la integració d’eines tecnològiques, ISS ha aconseguit oferir una traçabilitat i eficiència més gran del servei de neteja, impactant en la millora de l’operativa assistencial i, per tant, en l’experiència tant del client com dels usuaris de l’hospital.

“Els processos de traçabilitat amb bons resultats i millores contínues neixen i es poden elaborar gràcies al treball i la col·laboració de les parts implicades. Aquest projecte va néixer fa anys i ha estat un treball constant de millora i de col·laboració entre Serveis Generals, el departament de Qualitat de la Corporació i el personal d’ISS”. Susana Bosch, responsable de Serveis Generals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Professionals d'ISS netejant un quiròfan de l'Hospital de Calella

Professionals d'ISS netejant la sala de parts natural de Calella

Benestar sanitari

El treball fet per ISS a Calella i la resta de centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, s’emmarca en l’aposta pel concepte de Benestar Sanitari, que inclou la creació d’entorns hospitalaris segurs i confortables, orientats a afavorir la salut i el benestar dels pacients i els professionals. Per aconseguir-ho, es busca impactar positivament en els processos sanitaris i hospitalaris des dels serveis no assistencials, entre els quals hi ha la neteja, la gestió de residus o el manteniment dels espais; activitats auxiliars de l’àmbit assistencial cada vegada més essencials per al bon funcionament del sistema sanitari.

Professionals d'ISS fent el control de residus

Professionals d'ISS netejant una habitació de l'Hospital de Calella

Professionals d'ISS netejant una barana de l'Hospital de Calella

Accesibilidad
X