Loading...
Buscar

Els nostres centres

Els nostres centres

L’activitat de la Corporació es desenvolupa en 12 edificis situats en diferents municipis de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

Atenció hospitalària

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva gestiona l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella, conegut també com a Hospital de Calella, i l’Hospital Comarcal de Blanes, també anomenat Hospital de Blanes.

Ambdós centres comparteixen serveis i prestacions i atenen la major part de les necessitats en atenció hospitalària que hi ha a les comarques de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

corporacio_109

L’origen de l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella cal cercar-lo al segle XVI, concretament l’any 1547. En aquell moment era l’antic i primitiu hospital de pobres i pelegrins. Des d’aleshores ha sofert nombroses modificacions i ampliacions fins a arribar a l’any 1990 quan es va inaugurar el centre tal com es coneix avui en dia.

Contactar

 • Telèfon:
  - Atenció hospitalària: 93 769 02 01 
  - Consultes externes: 93 769 48 03
  (de dilluns a divendres de 9 h a 15 h)
 • Horari d’atenció: de dilluns a diumenge de 8 h a 20 h
 • Urgències: 24 hores

Principals xifres

 • 147 llits d’hospitalització
 • 14 places de cirurgia sense ingrés
 • 5 quiròfans
 • 3 sales de part
 • 38 consultes externes
 • 20 places d’hospital de dia
 • 34 boxs d’urgències

Com arribar-hi

També et pot interessar

HOSP COMARCAL BLANES

El 1993 es va inaugurar l’Hospital Comarcal de la Selva, conegut com a Hospital de Blanes. Abans de construir el nou centre, els serveis es prestaven a l’Hospital Asil Sant Jaume, que actualment funciona com a centre sociosanitari.

Contactar

 • Telèfon: 972 35 32 64
 • Horari d’atenció: de 8 h a 20 h de dilluns a diumenge
 • Urgències: 24 hores

Principals xifres

 • 72 llits d’hospitalització
 • 18 llits de mitja estada
 • 14 places de cirurgia sense ingrés
 • 4 quiròfans
 • 27 consultes externes
 • 26 boxs d’urgències

Com arribar-hi

També et pot interessar

Atenció Primària

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva gestiona tres de les set àrees bàsiques de salut que hi ha al territori de l’Alt Maresme i la Selva Marítima: Calella, Malgrat-Palafolls i Lloret de Mar-Tossa. Totes elles cobreixen una població de més de 85.000 persones, xifra que s’incrementa amb la població estacional, sobretot, els mesos d’estiu.

L’Àrea Bàsica de Salut de Calella (ABS) està formada per un únic centre d’Atenció Primària, el CAP Calella, que l’any 1999 va passar a ser gestionat per la Corporació. Aquest dispositiu dona cobertura a més de 18.700 persones.

Direcció de l’àrea bàsica

 • Directora: Dra. Susanna Curós
  Cap d’infermeria: Laura Hernández
  Referent de Gestió i Serveis al Ciutadà: Dolors Garcia

CAP Calella

Contactar

 • Telèfon: 93 766 59 50
 • Horari d’atenció:
  De dilluns a dissabte de 8 h a 20 h

Principals xifres

 • 6 dispensaris de medicina familiar
 • 5 dispensaris d’infermeria
 • 2 dispensaris de pediatria
 • 2 dispensaris d’odontologia
 • 1 dispensari d’atenció a la dona
 • 1 box polivalent

Com arribar-hi

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Malgrat-Palafolls està formada per un centre d’atenció primària, el CAP de Malgrat de Mar, i el consultori local de Palafolls. Ambdós centres van passar a ser gestionats per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva l’any 2000 i actualment donen cobertura a més de 27.000 persones.

Direcció de l’àrea bàsica

 • Directora: Dra. Esther Tarradas
  Cap d’infermeria: Laura Hernández
  Referent de Gestió i Serveis al Ciutadà: Esperança Ginés
La façana del CAP Malgrat de Mar

CAP Dr. Josep Torner i Fors (CAP Malgrat de Mar)

Contactar

 • Telèfon: 93 761 95 00
 • Horari d’atenció:
  Setembre-juny: de dilluns a diumenge de 8 h a 20 h
  Juny-setembre: atenció continuada les 24 hores

Principals xifres

 • 8 dispensaris de medicina de família
 • 4 dispensaris d’infermeria
 • 4 dispensaris de pediatria
 • 1 dispensari d’odontologia
 • 2 dispensaris d’atenció a la dona
 • 5 boxes d’urgències

Com arribar-hi

També et pot interessar

Consultori local de Palafolls

Contactar

 • Telèfon: 93 762 04 53
 • Horari d’atenció:
  Setembre - juliol: de dilluns a dijous de 8 h a 20 h i divendres de 8 h a 19 h Juliol - setembre: de dilluns a divendres de 8 h a 15 h

Principals xifres

 • 3 dispensaris de medicina de família
 • 2 dispensari d’infermeria
 • 2 dispensaris de pediatria
 • 1 dispensari d’atenció a la dona
 • 2 dispensaris d’atenció a la dona
 • 1 box d’urgències

Com arribar-hi

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) Lloret de Mar – Tossa està formada per dos centres d’atenció primària, el CAP Agustí Cabañas i Llobet (més conegut com a CAP Lloret de Mar) i el CAP Dr. F. Benito-Rieral, que es va incorporar l’any 2010 sota la gestió de la Corporació, i el consultori local de Tossa de Mar. Els tres centres donen cobertura a més de 39.500 persones.

Direcció de l’àrea bàsica

 • Directora: Dra. Cristina Castellà
  Cap d’infermeria: Raquel Garreta
  Referent de Gestió i Serveis al Ciutadà: Antonia González i Trini Cano

CAP Dr. A. Cabañas (CAP Lloret de Mar)

Contactar

 • Telèfon: 972 37 29 09
 • Horari d’atenció:
  De dilluns a divendres de 8 h a 20 h
 • Atenció urgent: 365 dies de l’any les 24 hores

Principals xifres

 • 7 dispensaris de medicina de família
 • 7 dispensaris d’infermeria
 • 4 dispensaris de pediatria
 • 1 dispensari d’odontologia
 • 1 dispensari quirúrgic
 • 3 boxes d’urgències
 • 4 dispensaris d'infermeria pediàtrica

Com arribar-hi

També et pot interessar

CAP Dr. Francisco Benito Inaraja (CAP Rieral)

Contactar

 • Telèfon: 972 37 55 97
 • Horari d’atenció:
  De dilluns a divendres de 8 h a 20 h

Principals xifres

 • 9 dispensaris de medicina de família
 • 8 dispensaris d’infermeria
 • 2 dispensaris d'odontologia
 • 2 dispensaris d’atenció a la dona
 • 1 dispensari quirúrgic
 • 2 dispensaris d’atenció continuada

Com arribar-hi

Consultori local de Tossa de Mar

Contactar

 • Telèfon: 972 34 18 28
 • Horari d’atenció:
  Setembre-juny: de dilluns a diumenge de 8 h a 20 h
  Juny-setembre: de dilluns a diumenge de 8 h a 24 h

Principals xifres

 • 3 dispensaris de medicina de família
 • 4 dispensaris d’infermeria
 • 1 dispensari de pediatria
 • 1 box d’urgències

Com arribar-hi:

Atenció Sociosanitària

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva dona resposta a bona part de l’atenció sociosanitària que hi ha al territori de l’Alt Maresme i la Selva Marítima gràcies als diferents dispositius que gestiona:  Hospital Sociosanitari de Calella, Hospital Asil Sant Jaume de Blanes, Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar i Hospital de Blanes, on hi ha diversos llits per donar resposta a les necessitats sociosanitàries dels pacients.

L’Hospital Sociosanitari de Calella està situat en el mateix edifici que l’hospital d’aguts. A principis dels anys 80 i per necessitats assistencials les persones amb malaltia geriàtrica van passar a ocupar l’antiga planta d’hospitalització i actualment continua estant al mateix emplaçament.

Direcció del centre

 • Director d'Atenció Sociosanitària
  Dr. Jordi Valls
 • Coordinadora assistencial
  Ester Juanola

Contactar

 • Telèfon: 93 769 02 01
 • Horari d’atenció:
  De 8 h a 20 h de dilluns a diumenge

Principals xifres

Serveis d’hospitalització:

 • 30 llits de llarga estada
 • 28 llits de mitjana estada
 • 8 llits de subaguts
 • 20 places d’hospital de dia

Serveis alternatius a l’internament:

 • 1 equip d’UFISS geriàtrica
 • 1 equip d’UFISS pal·liativa
 • 1 equip d’atenció residencial

Equips de valoració i suport:

 • 10 places a l’hospital de dia sociosanitari rehabilitador
 • 20 places a l’hospital de dia sociosanitari psicogeriàtric
 • Consultes externes de Geriatria (trastorns cognitius)
 • Consultes externes de cures pal·liatives

Com arribar-hi

SOCIOSANITARI SANT JAUME BLANES_01

L’Hospital Asil Sant Jaume de Blanes té els seus orígens cap al segle XIV, i en aquells anys més que una casa de salut era un centre destinat a acollir invàlids, desemparats i persones grans de la vila. Fent un salt en el temps i arribats ja al segle XX, el 1976 l’Hospital Asil va haver d’assumir, sense deixar la cura geriàtrica, la tasca d’un hospital d’aguts per cobrir les necessitats dels ciutadans de Blanes i de la resta de la població costanera de la comarca de la Selva. D’aquesta manera l’Hospital Asil va ser el precursor del nou Hospital Comarcal de Blanes.

El 1993 es va inaugurar l’actual Hospital de Blanes. Amb la seva obertura, l’Hospital Asil va poder dedicar-se exclusivament a l’activitat geriàtrica i el 1995 estrenava noves instal·lacions amb la construcció de l’actual centre gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Com a curiositat, l’edifici que ocupa actualment l’Hospital Asil està inclòs en l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Direcció del centre

 • Director d’Atenció Sociosanitària:
  Dr. Jordi Valls
 • Coordinadora assistencial:
  Dra. Elena Miñana

Contactar

 • Telèfon: 972 33 15 50
 • Horari d’atenció:
  Laborables de dilluns a divendres de 8 h a 21 h
  Dissabtes, diumenges i festius de 9 h a 20 h

Principals xifres
Serveis d’Hospitalització:

 • 23 llits de llarga estada

Equips de valoració i suport:

 • 2 equips PADES, un atén els pacients de l’Alt Maresme i l’altre els de la Selva Marítima

Places residencials:

 • 59 llits de places residencials públiques
 • 22 llits de places residencials privades

Com arribar-hi

Antigament, l’Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar havia estat un hospital municipal i també oferia serveis sociosanitaris, encara que no va ser fins l’any 1989 quan el centre va ser homologat com a Centre Sociosanitari i Concertat amb el programa Vida als Anys de la Generalitat de Catalunya.

L’edifici que ocupa actualment l’hospital va ser construït el 1971, any en què també es va aixecar al costat la Residència Asil Nicolàs Font, que avui continua en  funcionament. Durant els anys 1996 i 1997 es va realitzar l’ampliació i remodelació de tot el centre sociosanitari per adaptar-lo a la llei de barreres arquitectòniques de la Generalitat de Catalunya.

A efectes d’organització i de gestió, l’Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar i la Residència Asil Nicolàs Font funcionen com un únic centre que des de l’any 2003 està gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Direcció del centre

 • Director d'Atenció Sociosanitària:
  Dr. Jordi Valls
 • Coordinadora assistencial:
  Sandra Arnó

Contactar

 • Telèfon: 972 36 47 36
 • Horari d’Atenció:
  Laborables de dilluns a divendres de 8 h a 21 h
  Dissabtes, diumenges i festius de 9 h a 20 h

Principals xifres
Serveis d’Hospitalització:

 • 40 llits de llarga estada

Serveis alternatius a l’internament:

 • 15 places a l’hospital de dia sociosanitari rehabilitador

Places residencials. Fundació Nicolau Font:

 • 16 llits de places residencials públiques
 • 8 llits a la llar residencial

Com arribar-hi

Rehabilitació

La Corporació compta amb un total de quatre centres de rehabilitació, tres d’ells situats a l’Alt Maresme i un a la Selva Marítima. En tots aquests centres s’hi atenen pacients que requereixen, sota prescripció mèdica, rehabilitació no hospitalària per recuperar-se.

Direcció dels centres

 • Directora del servei de Rehabilitació: Dra. Glòria Saltó
 • Coordinadora del servei de Rehabilitació: Bibiana Costa

El Centre de Rehabilitació de Tordera es va posar en funcionament el 2004 gràcies a un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tordera i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. El centre atén les persones de les poblacions de Tordera i Fogars de la Selva.

Contactar

 • Telèfon: 93 764 24 04
 • Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8.30 h a 15 h

Com arribar-hi

El centre de rehabilitació situat a Can Xaubet (Pineda de Mar) es va posar en funcionament l’any 2008 gràcies a un acord de col·laboració entre l’Ajuntament de Pineda de Mar i la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Atén els malalts de l’Alt Maresme, majoritàriament dels municipis de Pineda, Santa Susanna i Malgrat de Mar.

Contactar

 • Telèfon: 93 762 57 39
 • Horari d’atenció: de 8 h a 20 h de dilluns a divendres

Com arribar-hi

El centre de Rehabilitació Selva Marítima està situat des del 2013 a Fenals (Lloret de Mar), abans el servei es donava des de l’Hospital de Blanes. El dispositiu atén els pacients de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.

Contactar

 • Telèfon: 972 37 64 53
 • Horari d’atenció: de 8 h a 13 h i de 16 h a 20 h de dilluns a divendres

Com arribar-hi

El centre de Rehabilitació de Calella està situat en el mateix edifici que l’hospital d’aguts. El servei es va posar en funcionament l’any 1982. Actualment atén, majoritàriament, els pacients de Calella, Canet i Sant Pol.

Contactar

 • Telèfon: 93 769 02 01
 • Horari d’atenció: de 9:30 h a 14 h de dilluns a divendres

Com arribar-hi

Accesibilidad
X