Loading...
Buscar

NOTÍCIES

L’atenció primària ha tingut un paper molt important durant aquest període de la pandèmia causada per la Covid-19. Les àrees bàsiques de salut de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han fet de mur de contenció per evitar les visites a les urgències dels hospitals si no era necessari. Moltes urgències s’han atès des dels CAP, on s’ha fet un primer cribratge per decidir si el pacient havia de ser derivat a l’hospital o bé si se li podia fer un seguiment des del seu domicili. A més, per tal d’evitar desplaçaments, la majoria de les cites sol·licitades pels usuaris s’han atès via telefònica, mantenint només les visites presencials per a qüestions urgents o per aquells casos en els quals els professionals ho consideressin necessari.

Així, des de l’atenció primària de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s’han realitzat, durant aquest període de pandèmia, entre el 16 de març i el 31 de maig, un total de 57.399 trucades telefòniques, de les quals 4.164 (el 7,25%) han estat per atendre pacients afectats per la Covid-19. També s’han fet 19.180 visites presencials als CAP i s’han realitzat 4.800 visites a domicili.

L’agenda Covid-19 s’ha creat especialment per fer un seguiment telefònic de les persones que presentaven símptomes compatibles amb la malaltia i es trobaven en aïllament al domicili. Només s’han atès de manera presencial casos concrets en els quals hi havia un empitjorament del pacient i el facultatiu considerava necessària la visita al centre. Cal recordar, també, que a partir del 18 de maig des dels centres d’atenció primària es van començar a realitzar les proves PCR a aquelles persones amb simptomatologia.

Dades per àrees bàsiques de salut 
Per àrees bàsiques de salut, l’ABS Lloret-Tossa ha realitzat un total de 31.130 trucades telefòniques, d’aquestes  2.256  (el 7,25%)  han estat per atendre casos Covid-19. S’han fet 7.387 visites presencials i s’han dut a terme 1.321 visites a domicili.

Pel que fa a l’ABS Malgrat-Palafolls s’han fet 17.331 trucades telefòniques, de les quals  907 (el 5,23%) han estat per coronavirus, s’han fet 7.357 visites presencials i 1.404 visites a domicili. I per últim, l’ABS Calella ha realitzat un total de 8.938 trucades telefòniques, d’aquestes, 1.001 (11,20%) han estat per la Covid-19. També s’han fet 4.436 visites presencials i 2.075 visites han estat a domicili.

D’altra banda, també ha estat molt important la feina que s’ha fet des de Treball Social a l’atenció primària durant aquesta pandèmia. Des d’aquest servei s’han portat a terme un total de 2.380 accions entre el 14 de març i el 31 de maig, que inclouen acompanyament i seguiment telefònic a persones grans, que viuen soles o amb problemes socials, així com subministrament de medicaments per tal d’evitar desplaçaments de les persones més vulnerables. Per àrees bàsiques de salut, des d’aquest servei s’han portat a terme 1.554 accions a l’ABS Lloret-Tossa, 391 a l’ABS Malgrat-Palafolls i 435 a l’ABS Calella.

Per tal d’optimitzar recursos, també es van fer alguns canvis organitzatius arran de la Covid-19, com ara reorganització d’horaris i la  distribució dels  espais dels CAP, delimitant zones Covid i zones lliures de Covid. I també des de la primària es va gestionar l’Hotel Salut.

Per últim, també s’ha donat atenció a 658 pacients de residències geriàtriques de les tres àrees bàsiques de salut de la Corporació. En total s’han fet 384 visites presencials, 690 visites de control, 150 trucades telefòniques de seguiment i 1.114 gestions presencials o no, com ara actualitzar medicació o gestió de proves complementàries.

Accesibilidad
X