Loading...
Buscar

La Corporació edita un conjunt de vídeos sobre com fer un bon ús de l’eConsulta

  • L’objectiu és explicar a la població en quins supòsits és adequat, i en quins no, utilitzar aquesta eina que s’hi accedeix a través de La Meva Salut
  • L’eConsulta és un servei que permet facilitar la comunicació entre professionals i pacients de forma virtual

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha elaborat i ha posat a l’abast de la ciutadania un conjunt de vídeos divulgatius sobre quan és adequat, i quan no, utilitzar l’eConsulta, una eina que s’hi accedeix a través del portal La Meva Salut i que facilita la comunicació entre els pacients i els seus professionals sanitaris de referència de forma virtual. Des de finals de l’any 2020 aquest nou servei s’ha anat desplegant progressivament als centres de primària de la Corporació.

Professionals del servei d’Admissions de les àrees bàsiques de Malgrat de Mar i Lloret són els encarregats d’explicar de forma resumida i gràfica a la població quan és recomanable fer ús d’aquesta eina digital i quan no s’hi ha de recórrer. Així mateix també es facilita un tutorial perquè les persones que encara no han accedit a aquest servei sàpiguen com fer-ho. Els vídeos estan disponibles a la pàgina web de la Corporació www.salutms.cat, en català i castellà, a l’apartat ciutadà > informació > La Meva Salut.

Aquesta iniciativa s’emmarca en l’estratègia de continuar potenciant les eines telemàtiques de salut que els pacients tenen al seu abast, com és La Meva Salut, i que els permeten fer diferents tràmits sense haver de desplaçar-se als centres. Precisament en un context de pandèmia com l’actual provocat per la Covid-19 s’ha procurat disminuir, en aquells casos que ho permetien, la presencialitat a les consultes per evitar el risc de contagi.

Quan s’ha d’utilitzar l’eConsulta i quan no està indicat?

L’eConsulta permet al pacient contactar de forma virtual mitjançant un missatge de text amb els seus professionals sanitaris de referència (medicina o infermeria). És imprescindible que per fer ús d’aquesta eina l’usuari estigui donat d’alta al portal La Meva Salut, ja que és l’espai des del qual s’hi accedeix. Un cop enviada la consulta al professional sanitari aquest contestarà en un termini aproximat de 48 hores i l’usuari rebrà un correu electrònic.

És important fer un ús responsable de l’eConsulta per aconseguir una atenció àgil i eficaç. En el cas de fer-ne un ús inadequat el professional pot retirar l’opció de fer eConsulta al pacient.

És òptim recórrer a l’eConsulta quan no es requereixi una atenció presencial o bé per fer el seguiment d’un problema de salut ja conegut pel vostre professional. També es pot utilitzar per demanar modificacions en el pla de medicació, obtenir justificants de baixes i altes laborals, comentar resultats de proves o analítiques, fer consultes referents a temes de vacunació o demanar informes mèdics.

En canvi, no s’ha de fer ús de l’eConsulta en casos de problemes de salut que requereixen una atenció immediata o urgent o per demanar una trucada telefònica amb el nostre professional de referència.

Desplegament de l’eCAP i implantació de l’eConsulta

L’eConsulta ha estat possible incorporar-la als centres de primària de la Corporació després que a finals de l’any 2020 es portés a terme el desplegament de l’estació clínica d’atenció primària eCAP, un programa d’història clínica informatitzada que permet un salt qualitatiu en la seguretat i la qualitat de l’assistència que es dona a la ciutadania perquè tots els professionals de l’atenció primària treballen amb un mateix programa i per tant, tenen accés a la informació clínica d’un pacient ordenada i integrada de la mateixa manera.

Així doncs amb el desplegament de l’eCAP s’ha pogut incorporar l’eConsulta, que s’ha produït a diferents ritmes a les tres àrees bàsiques de salut de la Corporació. Malgrat de Mar va ser la primera àrea bàsica en posar a l’abast de la ciutadania aquesta eina (de novembre a abril s’han fet 1.251 eConsultes), després ho va fer Calella (de gener a abril s’han fet 521 e-Consultes) i a finals de març va ser el torn de l’ABS de Lloret de Mar (de març a abril s’han fet 268 e-Consultes).

Antecedents. El naixement de l’eCAP

L’eCAP, que es va posar en funcionament l’any 2001, inicialment va ser un programa utilitzat per tots els professionals de la xarxa d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS). El 12 de juliol del 2017 es va formalitzar un conveni entre el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Institut Català de la Salut (ICS) per establir un marc de col·laboració conjunt amb l’objectiu de promoure el desenvolupament tecnològic de la història clínica digital en l’àmbit de l’atenció primària al Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) mitjançant l’aplicació informàtica eCAP.

Actualment, gairebé 19.000 professionals assistencials del sistema sanitari integrat d’utilització pública de Catalunya utilitzen l’eCAP, que ja conté més de sis milions d’històries clíniques.

Descarrega el material

Accesibilidad
X