Loading...
Buscar

Qui som

Qui som

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva és una organització sanitària pública creada l’any 2001 que té com a finalitat oferir serveis d’atenció sanitària, social i a la dependència en el territori comprès entre les poblacions de Canet de Mar i Tossa de Mar, amb una població de referència de més de 200.000 habitants, xifra que augmenta notablement amb la població estacional, sobretot, els mesos d’estiu. 

La Corporació compta amb 3 nivells assistencials. Atenció hospitalària, primària i sociosanitària, fet que permet donar als pacients una continuïtat en l’assistència i oferir-los una atenció de qualitat en totes les etapes vitals. A la Corporació hi treballen més de 1.800 persones (personal assistencial i no assistencial), que tenen com a missió principal donar una resposta eficient a les necessitats de salut de la ciutadania. 

Actualment, des d’aquesta organització es gestionen tres de les set àrees bàsiques de salut que hi ha al territori (Calella, Malgrat-Palafolls i Lloret de Mar-Tossa), dos hospitals (Hospital Sant Jaume de Calella i Hospital Comarcal de la Selva), tres centres sociosanitaris (Calella, Blanes i Lloret) i tres centres de rehabilitació.

La Corporació està inclosa dins del Sistema de Salut Català d’Utilització Pública (SISCAT) i ofereix els seus serveis sota finançament públic. Amb l’acord de Govern 20/2018 del 26 de juny del 2018 es van aprovar els nous Estatuts del Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva. D’aquesta manera la institució  va quedar constituïda pel Servei Català de la Salut (CatSalut), amb majoria de representació, i per l’Ajuntament de Calella, la Fundació Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes i l’Ajuntament de Lloret de Mar. La Corporació representa el 22% del total de la Regió Sanitària de Girona (843.268 persones) a la qual pertany.

La Corporació compta amb 3 nivells assistencials. Atenció hospitalària, primària i sociosanitària, fet que permet donar als pacients una continuïtat en l’assistència i oferir-los una atenció de qualitat en totes les etapes vitals

Una mica d’història. El naixement de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

La història de la Corporació es remunta a la tradició hospitalària de beneficència dels segles XIV a XVI amb l’Hospital Asil de Blanes i un centre hospitalari a Calella. L’impuls de la societat civil va aportar nous projectes com l’Hospital Sant Jaume de Calella en els anys setanta del segle XX i la implicació del Servei Català de la Salut va contribuir a la construcció del nou Hospital Comarcal de Blanes el 1992.

A partir d’aquell moment aquests dos centres hospitalaris van anar teixint una aliança progressiva, alhora que iniciaven una planificació conjunta de serveis i tecnologies i un desenvolupament harmònic i consolidat dels centres. La incorporació gradual al projecte d’altres centres d’atenció primària (Lloret de Mar, Tossa de Mar, Calella, Malgrat de Mar i Palafolls) i sociosanitaris (Blanes, Calella, Lloret de Mar) i la col·laboració interinstitucional va facilitar la integració en un sol projecte.

D’aquesta manera es va anar transformant el model compartimentat de l’atenció sanitària en un model d’atenció integral, més integrat i orientat a les persones, que garantís la continuïtat assistencial dels ciutadans dins del sistema de salut.

Accesibilidad
X