Loading...
Buscar

Medicina i infermeria familiar i comunitària

Medicina i infermeria familiar i comunitària

Medicina i infermeria familiar i comunitària

La Medicina i la Infermeria de Família i Comunitària són la base de l’atenció primària, que és la primera porta d’entrada dels ciutadans al sistema sanitari, i per tant, el nivell assistencial més proper a les persones.

Una de les principals característiques d’aquest servei és l’atenció integral que s’ofereix als ciutadans. No només es té en compte el diagnòstic i tractament, o la coordinació amb la resta d’especialistes i el posterior seguiment dels pacients, sinó que també es fa una important tasca de prevenció i promoció de la salut mitjançant la implantació de diferents programes marcats pel Departament de Salut.

A la Corporació de Salut del Maresme i la Selva comptem amb tres Àrees Bàsiques de Salut (ABS) Calella, Malgrat-Palafolls i Lloret Tossa. En cadascun dels centres de primària hi treballa un equip multidisciplinari format per metges i metgesses de medicina de família, infermeria, pediatres, odontòlegs o psicòlegs, que permeten garantir una atenció global.

 Els serveis ofertes des de l’Atenció Primària:

– Medicina de Família i Comunitària

– Pediatria (link a pediatria)

– Infermeria de medicina i pediatria

– Odontologia (link a odontologia)

– Petita cirurgia ambulatòria

– Atenció Domiciliària (Link a ADI)

– Suport a Residències Geriàtriques (link a ESRG)

– Salut mental

– Podologia (servei ofert només a Lloret de Mar) – (link podologia)

– Rehabilitació

– Atenció continuada (link a UCIES)

– Unitat d’Atenció a l’Usuari (link a UAC)

Responsables

Direcció d’Atenció Primària a la Corporació: Dra. Imma Morató

Localització del servei

CAP Calella

CAP Malgrat

CAP Palafolls

CAP Lloret de Mar

CAP Dr. F. Benito – El Rieral

CAP Tossa de Mar

Des de l’atenció primària a més dels equips d’atenció familiar i comunitària formats per professionals mèdics i d’infermeria

A més de l’atenció familiar i comunitària, s’ofereixen altres serveis

L’atenció familiar i comunitària formada per equips multidisciplinaris de metges de família i infermeria actua a l’atenció primària, que és l’àmbit més proper a l’usuari i des d’on

es considera l’atenció primària de salut com el nivell assistencial més proper al ciutadà que ha de donar resposta a les seves necessitats amb una visió integral de la persona, des d’una vessant bio-psicosocial.

L’atenció primària és l’àmbit més proper a l’usuari on es presten serveis tant de diagnòstic i tractament com de prevenció i promoció de la salut.

Està composat per diferents serveis com la medicina familiar i comunitària, la pediatria comunitària, l’odontologia i el programa d’atenció sexual i reproductiva (ASSIR).

atén les patologies agudes i cròniques, urgents o ordinàries, de resoldre les consultes telefòniques dels seus malalts, de la petita cirurgia ambulatòria, del seguiment i control dels pacients amb anticoagulació oral, de l’atenció domiciliària crònica i aguda, dels pacients Crònic Complexos i de la implantació de programes de salut, i col·labora en les activitats d’educació comunitària.

Un equip que ha de treballar conjuntament amb la resta de serveis i dispositius sanitaris i socials, que de manera coordinada, han de garantir aquesta resposta. Treballar amb els altres serveis tenint present la seva funció gestora i la funció d’acompanyament i de guia del pacient a traves del sistema.

Accesibilidad
X