Loading...
Buscar

Residents

Residents

A la Corporació de Salut del Maresme i la Selva comptem amb tres programes de formació especialitzada. Des del 2009 estem acreditats en Medicina Interna i des del 1994, i fruit d’un conveni de col·laboració, formem professionals en Medicina Familiar i Comunitària.

D’altra banda, l’any 2020 l’Àrea Bàsica de Salut de Malgrat de Mar, formada pel CAP de Malgrat i el Consultori Local de Palafolls, va ser acreditada per impartir docència i formar residents de medicina en l’especialitat d’Atenció Familiar i Comunitària de la unitat docent Girona-ICS. I el 2021, la Corporació va rebre l’acreditació, per part del Ministeri de Sanitat, com a Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria i poder formar professionals de medicina i infermeria residents en aquesta especialitat.

Comissió de docència

La comissió de docència està formada per:

 • President: Dr. Alberto Zamora
 • Vicepresidenta: Dra. Esther Monclús (Tutora de Medicina Interna)
 • Presidenta de la subcomissió de Docència d'Infermeria: Maria Rosa Brutau
 • Vicepresidenta de la subcomissió de Docència d'Infermeria: Ester Juanola
 • Tutors: Andrés Acosta (Tutor de Medicina Interna), Rebeca Segura (tutora de Medicina Familiar i Comunitària ABS Malgrat de Mar), Gemma Estrada i Sara López (en tràmits tutores Medicina Familia i Comunitària ABS Malgrat de Mar), Valia Renteria (tutora MIR Geriatria), Yolanda Morcillo (tutora EIR Geriatría), Laura Aguilar (tutora EIR Geriatria),
 • Coordinador de rotacions hospitalaries de Medicina Familiar i Comunitària del Hospital de Calella: Ricard Monrabà
 • Col·laboradora docent de metges residents de Família de l'Hospital de Blanes: Eva Armero
 • Representants dels residents: Ana Ines Méndez (metge resident Medicina Interna), Aitor Roldán (metge resident Medicina Familiar i Comunitària), Xiao wei Lin (infermera resident Geriatria) i Vanessa Helen Cuba (metgessa resident Geriatria).
 • Vocals: Ángels Garcia, Ester Horts, Eva Armero, Silvia Reig (coordinadora docent del CAP Blanes), Rolando Armitano (coordinadora docent del CAP Canet) i Núria Roldan (coordinadora docent residents de Família CAP Tordera).
 • Secretaria: Laura Clotas

Unitats docents

 • Especialitat: Medicina Interna
  1 plaça
 • Especialitat: Medicina de Família i Comunitària
  Col·laboració amb la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona-ICS: 8 places

Unitats docents multiprofessionals

 • Especialitat: Geriatria
  1 plaça de medicina i 3 places d'infermeria

Unitats docents

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va començar a formar especialistes en Medicina Interna l’any 2009. Des d’aleshores compta amb una Unitat Docent Especialitzada i està acreditada amb una plaça a l’Hospital de Calella.

Aquesta unitat docent està formada per les especialitats mèdiques de Cardiologia, Digestologia, Neurologia, Pneumologia, Endocrinologia, Oncologia i Reumatologia. El segon i tercer any de residència els professionals fan rotacions externes a altres centres hospitalaris per cursar les especialitats que no es duen a  terme als hospitals de la Corporació.

Una formació molt personalitzada i pràctica

El servei de Medicina Interna de l’Hospital de Calella es va formar fa més de 25 anys i s’ha anat dimensionant paral·lelament al creixement de la població de la nostra àrea d’influència. Aquest fet ha permès incorporar professionals joves i molt preparats. De fet, la totalitat de la plantilla d’internistes i especialistes mèdics ho són per la via MIR i la majoria s’ha format en hospitals de tercer nivell, sobretot, de l’àrea de Barcelona.

El fet de comptar amb una plaça de residència per any ens permet oferir als professionals una formació molt personalitzada i que des del primer dia es posin a fer assistència.

Actualment el servei el formen 33 professionals del camp de la Medicina, 12 dels quals són internistes i 21 són metges i metgesses adjunts de diferents especialitats (Cardiologia, Pneumologia, Reumatologia, endocrinologia, Digestiu, Neurologia). Gràcies a aquesta especialitat mèdica podem veure el pacient des de la seva globalitat i de forma integral. La nostra missió principal és restituir la salut del pacient i millorar la seva qualitat de vida, sense oblidar els aspectes psíquics de la persona, tan importants a l’hora de curar.

[VÍDEO] Vine a fer la residència en Medicina Interna a l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella!

[VÍDEO] ¡Ven a hacer la residencia en Medicina Interna al Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella!

L’activitat docent impartida

Setmanalment es porta a terme l’activitat docent següent:

 • Sessió de Medicina Interna amb professionals adjunts d'altres especialitats mèdiques.
 • Sessió d’anàlisi de casos clínics
 • Sessió bibliogràfica
 • Sessió de revisió de temes de Medicina Interna

Equip docent

De què et pots beneficiar?

 • Per cada any de residència inscripció per assistir a congressos, a més de compra de material (mèdic, llibres, etc.) i subscripcions a publicacions electròniques.
 • Accés a una plataforma virtual amb accés a més de 2.200 revistes científiques.
 • Programa de formació continuada (sessions generals, aula del resident, sessions bibliogràfiques, curs d’introducció a urgències i participació a sessions de mortalitat i sessions del servei de medicina interna).

Documents d’interès

Rotació per les diferents especialitats i les urgències dels hospitals de Calella i Blanes

Des del 1994 la Corporació de Salut del Maresme i la Selva forma professionals en Atenció Familiar i Comunitària gràcies a l’acord de col·laboració segellat amb la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona-ICS que permet als professionals formar-se en diferents centres d’atenció primària i completar la seva formació a les àrees especialitzades i de les urgències de diferents hospitals de la Regió Sanitària de Girona, entre els quals, hi ha els hospitals de la Corporació, el Comarcal Sant Jaume de Calella i des d’aquest 2019 també l’Hospital de Blanes amb dues places.

Els Equips d’Atenció Primària (EAP) amb els quals col·labora la Corporació com a centre associat docent en l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària són el CAP Blanes i el CAP de Canet de Mar. 

Membre docent col·laborador

L’ABS de Malgrat de Mar, acreditada amb una plaça per formar especialistes en Medicina de Família i Comunitària

L’any 2020 l’àrea bàsica de salut de Malgrat de Mar, formada pel CAP de Malgrat i el Consultori Local de Palafolls, ha estat acreditada per impartir docència i formar residents de medicina en l’especialitat d’Atenció Familiar i Comunitària de la unitat docent Girona-ICS. S’ha convertit d’aquesta manera en la primera, de les tres ABS gestionades per la Corporació, en aconseguir aquesta fita.

El vídeo en castellà visualitza-‘l aquí.

Tutors docents

Documents d’interès

Unitat docent multiprofessional de Geriatria

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) ha rebut, l’any 2021, l’acreditació, per part del Ministeri de Sanitat, com a Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria i poder formar professionals de medicina i infermeria residents en aquesta especialitat. Des de la institució hi ha un fort compromís i implicació en promoure la docència especialitzada i multiprofessional. La Corporació compta amb totes les unitats per oferir una atenció geriàtrica de qualitat. Unitat d’aguts, consultes externes, unitat de mitjana estada, unitat de llarga estada, unitat d’atenció subaguda, residència, atenció domiciliària i hospital de dia sociosanitari amb equips multidisciplinaris complets.

El vídeo en castelllà, visualitza’l aquí

Tutors docents

Documents d’interès

Accesibilidad
X