Loading...
Buscar

Metges residents

Metges residents

A la Corporació de Salut del Maresme i la Selva comptem amb dos programes de formació especialitzada. Des del 2009 estem acreditats en Medicina Interna i des del 1994, i fruit d’un conveni de col·laboració, formem professionals en Medicina Familiar i Comunitària.

Comissió de docència

La comissió de docència està formada per:

 • Cap d'estudi i President: Dr. Albert Hernádez
 • Tutor de Medicina de Família i Comunitària: Dr. Ricard Monrabá
 • Tutor de Medicina Interna: Dr. Andrés Acosta
 • Vocal: Dra. Àngels Garcia
 • Coordinador UD Família: Dr. Cordón
 • Representant de residents de Medicina Interna: -
 • Infermeria: Rosa Brutau
 • Cap de Desenvolupament: Esther Horts
 • Secretaria: Laura Clotas

Unitats docents

 • Especialitat: Medicina Interna
  1 plaça
 • Especialitat: Medicina de Família i Comunitària
  Col·laboració amb la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona-ICS: 3 places

Unitats docents

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva va començar a formar especialistes en Medicina Interna l’any 2009. Des d’aleshores compta amb una Unitat Docent Especialitzada i està acreditada amb una plaça a l’Hospital de Calella.

Aquesta unitat docent està formada per les especialitats mèdiques de Cardiologia, Digestologia, Neurologia, Pneumologia, Endocrinologia, Oncologia i Reumatologia. El segon i tercer any de residència els professionals fan rotacions externes a altres centres hospitalaris per cursar les especialitats que no es duen a  terme als hospitals de la Corporació.

Una formació molt personalitzada i pràctica

El servei de Medicina Interna de l’Hospital de Calella es va formar fa més de 25 anys i s’ha anat dimensionant paral·lelament al creixement de la població de la nostra àrea d’influència. Aquest fet ha permès incorporar professionals joves i molt preparats. De fet, la totalitat de la plantilla d’internistes i especialistes mèdics ho són per la via MIR i la majoria s’ha format en hospitals de tercer nivell, sobretot, de l’àrea de Barcelona.

El fet de comptar amb una plaça de residència per any ens permet oferir als professionals una formació molt personalitzada i que des del primer dia es posin a fer assistència.

Actualment el servei el formen 33 professionals del camp de la Medicina, 12 dels quals són internistes i 21 són metges i metgesses adjunts de diferents especialitats (Cardiologia, Pneumologia, Reumatologia, endocrinologia, Digestiu, Neurologia). Gràcies a aquesta especialitat mèdica podem veure el pacient des de la seva globalitat i de forma integral. La nostra missió principal és restituir la salut del pacient i millorar la seva qualitat de vida, sense oblidar els aspectes psíquics de la persona, tan importants a l’hora de curar.

L’activitat docent impartida

Setmanalment es porta a terme l’activitat docent següent:

 • Sessió de Medicina Interna amb professionals adjunts d'altres especialitats mèdiques.
 • Sessió d’anàlisi de casos clínics
 • Sessió bibliogràfica
 • Sessió de revisió de temes de Medicina Interna

Equip docent

De què et pots beneficiar?

 • Per cada any de residència inscripció per assistir a congressos, a més de compra de material (mèdic, llibres, etc.) i subscripcions a publicacions electròniques.
 • Accés a una plataforma virtual amb accés a més de 2.200 revistes científiques.

Documents d’interès

Des del 1994 la Corporació de Salut del Maresme i la Selva forma professionals en Atenció Familiar i Comunitària gràcies a l’acord de col·laboració segellat amb la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Girona-ICS que permet als professionals formar-se, durant els dos primers anys,  en diferents centres d’atenció primària i els dos últims anys de residència completen la seva formació a les àrees especialitzades i de les urgències de diferents hospitals de la Regió Sanitària de Girona, entre els quals, hi ha els hospitals de la Corporació, el Comarcal Sant Jaume de Calella i des d’aquest 2019 també l’Hospital de Blanes amb dues places.

Els Equips d’Atenció Primària (EAP) amb les quals col·labora la Corporació com a centre associat docent en l’especialitat de Medicina Familiar i Comunitària són el CAP Blanes i el CAP de Canet de Mar.

Membre docent col·laborador

També et pot interessar

Accesibilidad
X