Loading...
Buscar

Missió, Visió i Valors

Missió, Visió i Valors

Volem ser un dispositiu sanitari integrat que esdevingui un referent a Catalunya

El nostre propòsit és oferir serveis de salut i socials integrals, d’excel·lent qualitat, eficients, que donin el màxim grau de cobertura a les necessitats i demandes de les persones que resideixen a l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

 • Esperit de servei a les persones.
 • Visió integral de l’assistència.
 • Respecte a les persones i a la seva dignitat.
 • Consideració i respecte al treballador com a persona i com a professional, però també un alt nivell d’implicació i exigència.
 • Esperit de col·laboració, tant dintre de la Corporació com amb altres entitats externes.
 • Compromís amb una assistència rigorosa des del punt de vista científic.
 • Esforç per assolir un alt grau d’eficiència en la gestió dels recursos.
 • Compromís en la millora global a la qual ens orientem a través de l’acció i la innovació.
 • Compromís per la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.
 • Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Visió

Volem ser un dispositiu sanitari integrat que esdevingui un referent a Catalunya

Missió

El nostre propòsit és oferir serveis de salut i socials integrals, d’excel·lent qualitat, eficients, que donin el màxim grau de cobertura a les necessitats i demandes de les persones que resideixen a l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

Valors

 • Esperit de servei a les persones.
 • Visió integral de l’assistència.
 • Respecte a les persones i a la seva dignitat.
 • Consideració i respecte al treballador com a persona i com a professional, però també un alt nivell d’implicació i exigència.
 • Esperit de col·laboració, tant dintre de la Corporació com amb altres entitats externes.
 • Compromís amb una assistència rigorosa des del punt de vista científic.
 • Esforç per assolir un alt grau d’eficiència en la gestió dels recursos.
 • Compromís en la millora global a la qual ens orientem a través de l’acció i la innovació.
 • Compromís per la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.
 • Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Accesibilidad
X