Loading...
Buscar

Oferta d’ocupació

Oferta d’ocupació

OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ

A continuació trobareu els processos selectius que ja s’hagin posat en marxa, per cobrir places amb caràcter permanent als diferents centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

En aquest moment no hi ha cap convocatòria d’oferta pública d’ocupació

PROMOCIÓ INTERNA

A continuació trobareu els processos selectius que ja s’hagin posat en marxa per al personal de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

Accesibilidad
X