Loading...
Buscar

Òrgan de govern

Òrgan de govern

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

La governança de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva recau sobre el Consell Rector que té com a funció principal la definició de l’estratègia i els objectius que ha d’assolir la institució, així com fer el seguiment del seu acompliment, l’aprovació del pressupost i dels comptes anuals i garantir la qualitat dels serveis prestats. Aquest òrgan es dota d’una presidència, màxima figura representativa de l’entitat i les funcions operatives i executives de l’organització recauen en la gerència.

El Consell Rector el formen vocals representants de les diferents entitats consorciades. Amb l’aprovació dels nous Estatuts del Consorci de la Corporació (acord de Govern 20/2018, 26 de juny 2018), el màxim òrgan de govern de l’organització va quedar constituït pel Servei Català de la Salut (CatSalut), amb majoria de representació, i per l’Ajuntament de Calella, la Fundació Hospital-Asil Sant Jaume de Blanes i l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Joan Guix Oliver
President

Miquel Carerras Massanet
Vocal

Eva Sánchez Busqués
Vocal

Ma. Teresa Lapiedra Andrés
Vocal

Marta Álvarez Daroca
Vocal

Sebastià J. Santaeugènia González
Vocal

Montserrat Candini Puig
Vocal

Pilar Rocafort Vidal
Vocal

Josep Torres Lobato
Vocal

Jaume Dulsat Rodríguez
Vocal

Lluís Franch Viñas
Gerent de la CSMS

Noelia Díaz Pimienta
Secretària

* Tant el gerent com la secretaria assisteixen a les sessions del Consell Rector, però ho fan sense tenir veu ni vot.

CODI DE BON GOVERN

El Consell Rector es dota d’un codi de bon govern per dur a terme les seves funcions. L’any 2004 aquest òrgan va adoptar com a propi el codi proposat pel Servei Català de la Salut per a les empreses públiques i consorciades participats.

Consulteu el Codi de bon govern de la Corporació (link al document, en procés d’aprovació).

ACORDS DEL CONSELL RECTOR

El Consell Rector es reuneix periòdicament i en aquest apartat podreu accedir als acords presos en les diferents sessions celebrades des de l’any 2012.

EQUIP DIRECTIU

L’equip directiu el formen:

 

Lluís Franch Viñas
Gerent de la CSMS

Roser Anglès
Directora Mèdica

Joana Blàzquez
Directora d’Infermeria i Processos Assistencials

Miquel Montané
Director de Gestió i Serveis al Ciutadà

Natàlia Codina
Directora de Recursos Humans

Santiago Cardona
Director de Gestió i Finances

Judit Pedemonte
Directora de Control de Gestió

Domingo Barrabés
Director de Tecnologies de la Informació

ORGANIGRAMA

El Consell Rector es reuneix periòdicament i en aquest apartat podreu accedir als acords presos en les diferents sessions celebrades des de l’any 2012.

PLA ESTRATÈGIC

El Consell Rector es reuneix periòdicament i en aquest apartat podreu accedir als acords presos en les diferents sessions celebrades des de l’any 2012.

ESTATUTS

Estatuts del consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva (link:)

INFORMACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST

Liquidació del pressupost 2017 (enllaç a document Liquidació PPOST 2017)

Liquidació del pressupost 2016 (enllaç a document Liquidació PPOST 2016)

Liquidació del pressupost 2015 (enllaç a document Liquidació PPOST 2015)

Liquidació del pressupost 2014 (enllaç a document Liquidació PPOST 2014)

AUDITORIES

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, tal com marquen els seus estatuts, és auditada cada any per una entitat externa que revisa la situació econòmica i financera de l’entitat, amb l’objectiu que les actuacions fetes en aquest àmbit es corresponguin amb el dret i les bones pràctiques.

Les auditories econòmiques es componen del balanç, del compte de resultats, de les variacions patrimonials i d’un informe que realitzen els auditors.

 

2018 – Informe auditoria financera

2017 – Informe auditoria financera (enllaç a document informe auditoria 2017)

2016 – Informe auditoria financera (enllaç a document informe auditoria 2016)

2015 – Informe auditoria financera (enllaç a document informe auditoria 2015)

2014 – Informe auditoria financera (enllaç a document informe auditoria 2014)

RELACIÓ DE BENS

RECURSOS HUMANS

MARC LABORAL

II Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

(link al conveni_ nom document: conveni treballadors)

PLANTILLA

Administratius 254
Professionals de Treball Socials 18
Auxiliar d’infermeria 451
Portalliteres 40
Diplomats d’infermeria i altres diplomats sanitaris 609
Metges 419
Oficis (personal de logística i serveis generals) 7
TES FP-2 (tècnics de radiologia i laboratori) 62

CONVOCATÒRIES

  • Empresa: Corporació de Salut del Maresme i la Selva
  • Tipus de convocatòria: pública
  • Termini: fins al 31/10/2019
  • Detalls de la plaça: penjar el pdf. amb els detalls de la plaça
Accesibilidad
X