Loading...
Buscar

Responsabilitat social corporativa

Responsabilitat social corporativa

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva és una organització socialment responsable, i amb esperit de servei, que respecti la persona, l’exigència professional, el rigor científic i té un compromís explícit amb la qualitat, la innovació i la millora contínua. Així com vetllar per aconseguir una sostenibilitat econòmica i financera i per una bona gestió mediambiental.

Compromís amb el mediambiental

Davant l’impacte ambiental que generen les activitats de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, l’organització es va adherir l’any 2009 al Pacte Mundial de les Nacions Unides, adoptant així els seus principis en matèria de medi ambient, però també en drets humans i drets laborals, comprometent-se a:

  • Assegurar el compliment dels requisits legals ambientals, així com d’altres compromisos que subscrivim de manera voluntària.

  • Desenvolupar l’activitat tan sanitària com les activitats derivades d’aquesta, seguint criteris d’estalvi dels recursos naturals, així com de prevenció de la contaminació.

  • Dur a terme una correcta gestió dels residus que es generen tan directa com indirectament de l’activitat sanitària, potenciant la seva reducció, i la valorització com a principal via de gestió.

  • Integrar la millora contínua en els nostres procediments de treball.

  • Establir els plans de formació i sensibilització apropiats que assegurin que el personal de la Corporació, així com els contractistes rellevants, estan informats i entenen la política i els objectius de la nostra organització.

  • Difondre entre els proveïdors, contractistes, persones usuàries i a la ciutadania en general, la política ambiental i del compromís ambiental adquirit.

Implicació social

Promoció de la salut

Des de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva es treballa per a la difusió d’estils de vida saludables entre la població, així com entre els seus professionals. Per això, els professionals s’impliquen en l’organització d’una gran diversitat d’activitats divulgatives i formatives dirigides a la comunitat i entre les quals hi ha tallers, jornades, caminades, campanyes informatives o xerrades.

En l’àmbit intern, el 2019 s’ha iniciat un projecte de promoció de la salut en el treball amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar dels treballadors en l’àmbit laboral. El projecte, impulsat des de la unitat de Medicina i Infermeria del Treball, organitza diferents activitats que incideixen en els aspectes més bàsics per gaudir d’una bona salut: activitat física, alimentació, estrès, son i tòxics (tabac i alcohol).

Hospital sense fum

El tabac és una de les principals causes de malaltia i mort evitables al món. A Catalunya l’actual legislació prohibeix fumar en tots els centres sanitaris, incloent-hi els espais a l’aire lliure o coberts dins dels seus recintes. Amb l’objectiu de disminuir l’hàbit al tabac i protegir i millorar la salut dels usuaris i dels professionals, els hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Calella i Blanes, es van adherir l’any 2000 a la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum.

Actualment, i en aplicació de la legislació vigent, tot el recinte dels hospitals i dels centres d’atenció primària són lliures de fum i estan degudament senyalitzats.

Accesibilidad
X