Loading...
Buscar

Consultes externes

Les consultes externes són les visites que realitza el metge especialista. El pacient és derivat a consultes externes des de l’Atenció Primària, des de l’especialista o des d’Urgències. 

A la primera visita es recullen un conjunt de dades del pacient per introduir-les a la seva historia clínica amb un objectiu diagnòstic. Es realitza l’exploració física i un diagnòstic d’aproximació que després es confirma amb les proves complementàries. Si cal continuar fent controls a les consultes externes es torna a citar al pacient. Si es dona la visita per finalitzada es remet novament al seu CAP o a l’especialista que l’ha derivat. 

Tant l’Hospital de Calella com l’Hospital de Blanes compten amb consultes externes de diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques.

La infermeria en l'àmbit de les consultes externes

En aquesta àrea d’atenció el personal d’infermeria s’encarrega de curar tota classe de ferides i també donar suport als professionals davant la complexitat que presenten algunes d’elles. A més es compta amb dues figures importants, la gestora de casos i la infermera referent. En el primer cas, és una peça clau donat que vetlla per una atenció integral dels pacients mitjançant el treball en equip interdisciplinari i la coordinació dels professionals de diferents nivells d’atenció amb la finalitat de garantir la continuïtat assistencial dels pacients.

I la infermera referent fa una important tasca d’acompanyament i educació sanitària als pacients i a les seves famílies oferint-los una atenció més personalitzada.

Responsables

  • Direcció d’Atenció Especialitzada:
    Dr. Albert de Luis
  • Cap d’infermeria de consultes externes a Calella:
    Isabel Pérez del Corral
  • Cap d’infermeria de consultes externes a Blanes:
    Maria Rams

Activitat

  • 59.478 pacients atesos a consultes externes
*Dades que s’actualitzen anualment
Accesibilidad
X