Loading...
Buscar

Equips d’Atenció Domiciliària PADES

Es dona atenció a uns 400 pacients per any, dels quals el 62% són èxitus i d’aquests el 49% escull morir al seu propi domicili amb el suport d’aquest equip.

L’Equip d’Atenció Domiciliària a pacients que es troben en un procés de final de vida (PADES) el forma un grup de professionals especialitzats entre els quals hi ha metges, infermeres, treballadores socials i psicòlegs que donen suport als equips d’atenció primària del territori en l’atenció a domicili de pacients amb malalties cròniques avançades i alta complexitat que es poden beneficiar d’una atenció multidisciplinària.

Aquests equips intervenen a tot el territori de referència de la Corporació i per tant, atenen pacients de totes les àrees bàsiques de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

Aquests equips gestionen i coordinen el Servei de Suport Immediat a Domicili per a pacients en situació de malaltia avançada (SSID) i també donen suport a l’atenció al dol de forma especialitzada.

Es dona atenció a uns 400 pacients per any, dels quals el 62% són èxitus i d’aquests el 49% escull morir al seu propi domicili amb el suport d’aquest equip.

Accesibilidad
X