Loading...
Buscar

Equips de Valoració i Suport

Equip d’Atenció Domiciliària PADES

L’Equip d’Atenció Domiciliària a pacients que es troben en un procés de final de vida (PADES) el forma un grup de professionals especialitzats entre els quals hi ha metges, infermeres, treballadores socials i psicòlegs que donen suport als equips d’Atenció Primària del territori en l’atenció a domicili de pacients amb malalties cròniques avançades i alta complexitat que es poden beneficiar d’una atenció multidisciplinària.

Aquests equips intervenen a tot el territori de referència de la Corporació i per tant, atenen pacients de totes les àrees bàsiques de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

Aquests equips gestionen i coordinen el Servei de Suport Immediat a Domicili per a pacients en situació de malaltia avançada (SSID)  i també donen suport a l’atenció al dol de forma especialitzada.

Es dona atenció a uns 400 pacients per any, dels quals el 62% són èxitus i d’aquests el 49% escull morir al seu propi domicili amb el suport d’aquest equip.

Equips de Suport a Residències Geriàtriques

Els Equips de Suport a Residències geriàtriques el formen un professional geriatre i dues infermeres especialitzades que atenen els pacients de les residències geriàtriques de titularitat privada que depenen de les àrees bàsiques de salut (ABS) de la Corporació, en aquest cas, les de l’ABS de Calella, Malgrat de Mar-Palafolls i Lloret de Mar-Tossa de Mar. Actualment es compta amb un total de 12 residències i més de 900 places.

Els professionals d’aquest equip donen suport al personal assistencials de les residències geriàtriques i s’encarreguen de realitzar una valoració geriàtrica integral dels pacients, fer les visites de seguiment dels pacients més complexos i també de la coordinació amb altres especialitats si és necessari. En aquests casos, moltes consultes es resolen de forma virtual evitant així desplaçaments dels pacients.

Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries (UFISS)

Les Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries són equips multidisciplinaris especialitzats que donen suport als diferents serveis de l’hospital d’aguts.

  • UFISS Geriàtrica: especialitzada en la valoració i el control dels pacients geriàtrics
  • UFISS Pal·liativa: especialitzada en la valoració i control de les persones amb malaltia crònica avançada o terminal
Accesibilidad
X