Loading...
Buscar

Farmàcia

Ofereix suport transversal a tots els equips assistencials en l’àmbit de la farmacoteràpia, amb l’objectiu de promoure l’ús adequat, segur i eficient del medicament.

El servei de Farmàcia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és un servei central clínic ubicat físicament als dos hospitals d’aguts, a l’Hospital de Calella i a l’Hospital de Blanes.

Ofereix suport transversal a tots els equips assistencials en l’àmbit de la farmacoteràpia, amb l’objectiu de promoure l’ús adequat, segur i eficient del medicament.

L’equip del servei de Farmàcia està integrat per 22 professionals que treballen de forma coordinada, amb actitud, rigor i compromís, per donar una atenció farmacèutica de qualitat als  pacients, contribuint a la millora dels resultats en salut de forma eficient i promoure la seguretat en l’ús dels medicaments.

Les funcions d’aquest servei són:

Atenció farmacèutica

 • Atenció farmacèutica a pacients hospitalitzats , suport farmacoterapèutic als equips assistencials dels dos hospitals i dels centres sociosanitaris
 • Suport a la prescripció als equips d’atenció primària
 • Atenció farmacèutica a pacients externs en tractament amb Medicació Hospitalària de dispensació Ambulatòria (MHDA)
 • Suport nutricional als pacients amb nutrició enteral domiciliària (NED) i plans dietètics personalitzats (nutricionista)
 • Informació de medicaments a professionals i pacients. Educació sanitària

Gestió logística del medicament

 • Selecció, adquisició, emmagatzematge i dispensació de medicaments als centres de salut de la Corporació

Gestió clínica i econòmica

 • Gestió econòmica de medicaments. Anàlisi mensual de la despesa hospitalària, MHDA, recepta d’atenció hospitalitzada i d’atenció primària

Dispensació

 • Dispensació de medicaments a pacients ingressats a hospitalització i centres sociosanitaris i a pacients externs.
 • Dispensació de nutrició enteral domiciliària i espessants.

Elaboració

 • Elaboració de formes farmacèutiques no estèrils i formes farmacèutiques estèrils: nutricions parenterals i preparats de quimioteràpia per a pacients ingressats i per a pacients de l’Hospital de dia.

Avaluació de medicaments

 • Selecció de medicaments per a l’ús hospitalari i l’ús en recepta externa.
 • Establiment de criteris d'utilització de medicaments. Estudis d’utilització.
 • Elaboració d'informes d'avaluació de medicaments
 • Disseny i elaboració de protocols terapèutics

Seguretat

 • Farmacovigilància
  Gestió d’alertes de medicaments
  Notificació dels efectes adversos a medicaments (Targeta groga)
 • Registre, anàlisi i tractament de notificacions d'errors de medicació a la "Comissió d’ús segur del medicament"

Participació en comissions clíniques i grups de treball

 • Comissió de Farmàcia i Terapèutica
 • Comissió Ús Segur del Medicament
 • Comissió de Seguretat del pacient
 • Comitè de recerca
 • Comitè de primària
 • Comissió IOMFAR
 • Comissió de Vigilància de la Infecció Nosocomial
 • Comissió de Nafres
 • Comissió Hemoderivats

Formació de pregrau

 • Formació d’estudiants de Farmàcia de la Universitat Barcelona i a alumnes cicle formatiu de grau mig de Farmàcia

Responsables

 • Cap de servei de farmàcia:
  Eva Mª Martínez
 • Àrea de pacients externs i Oncohematologia:
  Hospital Sant Jaume Calella: Nuria Sabaté
  Hospital Comarcal Blanes: Julia González i Paula Pena
 • Suport a la prescripció a l’atenció primària:
  Susanna Terré i Dolors Ruiz
 • Suport nutricional-Nutrició Enteral Domiciliària:
  Alejandra Solís
 • Logística i compres:
  Rossend Sanchez

Activitat

 • 1.509 pacients han estat atesos
*Dades actualitzades anualment

On es troba el servei

Hospital de Calella

 • Planta 0
 • Atenció al pacient extern
  Contactar:
  Tel. 93 766 15 50 - de dll a dv de 9 h a 18 h
  Mitjançant el següent formulari

Hospital de Blanes

 • Planta 5ª
 • Atenció al pacient extern
  Contactar:
  Tel. 972 33 27 16 - de dll a dv de 8:30 h a 17:30 h
  Mitjançant el següent formulari

Activitat del tractament: gestió de la comunicació amb el ciutadà

Responsable de tractament: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Finalitat: recollir i respondre les consultes desades en el formulari de contacte

Legitimació: l’interès legítim, segons l’article 6 del RGPD, segons el qual l’entitat pot mantenir una comunicació amb sol·licitants d’informació.

Destinataris: no es preveuen altres destinataris diferents del responsable de tractament

Conservació: el temps necessari per complir la finalitat establerta

Podeu exercir en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació o supressió, portabilitat, o la limitació del seu tractament, o podeu oposar-vos al tractament, quan correspongui, adreçant-vos a: Unitat d’Atenció al Ciutadà, C/Sant Jaume, 219-217. Calella 08370 o per correu electrònic a protecciodades@salutms.cat. També podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Salut a la següent adreça electrònica: dpd@ticsalutsocial.cat.

Accesibilidad
X