Loading...
Buscar

Hospital de Dia Sociosanitari

Els objectius dels serveis d’atenció de dia són l’avaluació i l’abordatge integral, la rehabilitació i l’atenció continuada de manteniment.

Un equip multidisciplinari presta atenció a persones grans malaltes, però també a al­tres persones amb malaltia crònica que requereixen mesures integrals de suport, tractament, rehabilitació, diagnòstic i se­guiment especialitzat en règim diürn ambu­latori.

Dins de l’hospitalització diürna hi ha:

Hospital de Dia Sociosanitari Psicogeriàtric

Atén persones amb deteriorament cognitiu o demències.

Hospital de Dia Sociosanitari Rehabilitador

Atén persones amb diferents patologies que requereixen tractaments de rehabilitació física i funcional.

Accesibilidad
X