Loading...
Buscar

Medicina Interna i Especialitats Mèdiques

La Medicina Interna és una especialitat d’àmbit hospitalari que s’encarrega d’oferir una atenció integral a l’adult, així com del diagnòstic, del tractament no quirúrgic i de la prevenció de malalties.

A la Corporació de Salut del Maresme i la Selva aquest servei està format per un equip mèdic i d’infermeria expert que treballa de forma cohesionada per atendre, des d’una visió global, uns pacients que acostumen a patir múltiples patologies i a tenir una gran diversitat de simptomatologia, fet que requereix un abordatge complex.

L’activitat de Medicina Interna es desenvolupa als dos hospitals de la Corporació, Blanes i Calella, a consultes externes, a l’hospital de dia, on s’administren els tractaments mèdics, a les plantes d’hospitalització i també a les urgències.

I des del 2009 l’Hospital de Calella està acreditat per impartir docència i formar estudiants de Medicina que han escollit aquesta especialitat (MIR).

Unitats especialitzades

Consulta de diagnòstic ràpid

Busca diagnosticar el més aviat possible els pacients que presenten uns símptomes que podrien ser d’una malaltia greu, però que el seu estat general permet fer l’estudi de forma ambulatòria, sense necessitat d’ingrés hospitalari.

 • Unitat de Diagnòstic Ràpid de Neoplàsia Digestiva
 • Unitat de Diagnòstic Ràpid de Neoplàsia de Pulmó
 • Corticosterone EIA
 • Consulta de Dolor Toràcic

Unitats funcionals

Aglutinen diferents professionals (especialistes, gestors de casos, etc.) per participar d’un mateix procés clínic en un espai de treball i de presa de decisions comú, amb el propòsit d’aconseguir una millor atenció per al pacient.

 • Unitat Funcional de Cardiopatia Isquèmica: tracta els pacients durant els primers mesos de diagnòstic o quan es tracta de casos complexes. Una vegada estabilitzats reben l’alta per ser controlats a primària
 • Unitat Funcional d’Accident Vasculocerebral: s’ocupa de l’atenció integral dels pacients amb ictus durant l’ingrés hospitalari i en el seguiment posterior a l’atenció primària
 • Unitat Funcional d’Atenció als Pacients Pal·liatius: inclou l’atenció d’aquests pacients a consultes externes, als CAP, a l’atenció domiciliària i a hospitalització

Hospital de Dia

És una àrea polivalent, on s’administren tractaments mèdics i ocasionalment d’especialitats quirúrgiques sense necessitat d’ingressar. Pots tenir més detalls d’aquest recurs en aquest enllaç.

Proves

 • Punció lumbar
 • Biòpsia Hepàtica
 • Cardioversió
 • Toracocentesis
 • Paracentesis
 • Artrocentesis

Responsables

 • Cap del servei de Medicina Interna de l’Hospital de Calella:
  Dr. Albert de Luis
 • Cap del servei de Medicina Interna a l'Hospital de Blanes:
  Dr. Pere Comas  

Activitat

 • 5.084 pacients hospitalitzats
 • 1.925 pacients atesos a consultes externes
 • 5.336 sessions d’Hospital de Dia
*Dades actualitzades anualment

On es troba el servei

 • Hospital de Calella

 • Consultes externes:
  Planta 0 i -1
 • Hospital de Dia i UPCA:
  Planta -1 i 3ª
 • Hospitalització:
  Plantes 1ª, 2ª i 3ª
 • Urgències
 • Hospital de Blanes

 • Consultes externes:
  Planta 0
 • Hospital de Dia i UPCA:
  Planta 0 i 3ª
 • Hospitalització:
  Planta 4
 • Urgències
Accesibilidad
X