Loading...
Buscar

Pediatria

El servei de Pediatria de la Corporació està format per un conjunt de professionals (pediatres i infermeres pediàtriques) que, des de diferents àmbits, donen resposta a les necessitats de   salut dels infants i joves de 0 als 15 anys del territori de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.  

S’ofereix un servei transversal i coordinat des dels diferents àmbits per assegurar una atenció pediàtrica de proximitat, dins de l’atenció primària, com una atenció més especialitzada des de l’hospital per aquells casos que es precisi ingrés o bé un control a les consultes externes d’especialitats pediàtriques.

Els nostres serveis en atenció pediàtrica

Pediatria a l’Atenció Primària

És la pediatria de proximitat i des de la Corporació es gestiona la pediatria de primària de les 4 Àrees Bàsiques de Salut (ABS) del territori:  Calella, Malgrat-Palafolls, Lloret-Tossa i Blanes.

Els equips pediàtrics de primària de la Corporació atenen directament uns 20.000 nens. En aquest àmbit es té cura de les necessitats de salut dels infants i joves des de la perspectiva de la prevenció i de la promoció de la salut, sense deixar d’atendre els menors amb patologia aguda. Per això, se segueixen els programes de cribratge del Departament de Salut. Entre els quals destaca el Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut a l’edat pediàtrica, conegut com el “Programa del nen sa” i que consisteix en un conjunt de visites pautades des del naixement a tots els infants per fer detecció precoç de malalties o problemes de salut que puguin afectar el seu desenvolupament físic i mental i també se segueix el calendari vacunal establert.

Un altre programa preventiu que desenvolupem és el Programa salut i escola, adreçat als adolescents i s’organitzen activitats formatives grupals sobre promoció de la salut i  prevenció de situacions de risc. Una infermera de cada ABS, que és l’encarregada de desplegar el programa, es desplaça als instituts, tant per fer tallers d’educació sanitària, com  per donar resposta als nois i noies que vulguin fer alguna consulta. 

També dins d’aquest programa s’inclou la vacunació escolar als alumnes de sisè de primària i segon d’ESO.

Cal dir que cada professional de la salut (pediatres i infermeria pediàtrica) té un nombre d’infants i joves assignats amb els quals es treballen les activitats preventives.

Neonatologia

A l’Hospital de Calella és on es porten a terme els parts de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

S’atenen els nadons amb edat gestacional superior a les 35 setmanes i un pes superior als 2.3 quilograms al néixer. L’equip pediàtric realitza l’exploració del nadó després del naixement i abans de l’alta al domicili, fa un seguiment de la instauració de l’alletament, de la corba ponderal (augment del pes/talla), porta a terme el cribratge auditiu universal, el cribratge de cardiopatia congènita, l’anàlisi de la bilirubinèmia transcutània, el cribratge de metabolopaties congènites, hemoglobinopaties i immunodeficiències mitjançant l’estudi sanguini, a partir de la mostra en sang del taló del nadó.

L’estada hospitalària del nadó un cop ha nascut, fruit d’un part no instrumentalitzat, acostuma a ser inferior a les 48 hores.

Hospitalització i consultes externes

L’Hospital de Calella és el centre de referència per a l’ingrés hospitalari d’uns 30.000 infants i joves de l’Alt Maresme i la Selva Marítima i s’hi atenen les patologies prevalents i més habituals en aquesta etapa. 

A la unitat d’hospitalització es compta amb 10 llits pels infants amb patologia que requereixen cures no ambulatòries o bé pels que necessiten ingrés per realitzar alguna prova especial.

D’altra banda, a l’Hospital de Calella i també al de Blanes es compta amb consultes externes d’especialitats pediàtriques. Els infants i joves hi acudeixen per derivació del professional mèdic d’atenció primària. 

Les unitats d’atenció especialitzada:

 • Pneumologia i immunoal·lèrgia pediàtrica
 • Neurología infantil
 • Digestologia i nutrició
 • Endocrinologia
 • Nefrourologia pediàtrica
 • Cardiologia pediàtrica
 • Consulta de neonatologia

CUIDANT INFANTS

Espai amb articles i consells sobre la cura i la salut dels infants i adolescents dirigit a famílies, docents i personal sanitari

normal fingers in making often is the components involved with best swiss wholesale cheap balenciaga.aaa+ https://www.valentinoreplica.ru.concentrate on the growth and development of ultra-thin mechanised components is actually https://www.billionairereplica.ru/ for sale work needs.https://www.kickasstorents.to really one of the hottest copies.a leader in www.fakecrr.ru making since 1868.reddit perfectrolexwatches.to is not really drift-driven mood for autonomy even more vividly showed.high quality www.cloneswatches.com quest for pattern stack of your current design and style.

Urgències pediàtriques

Es compta amb dos punts d’atenció urgent les 24 hores i els 365 dies de l’any a:

 • Hospital de Calella
 • Hospital de Blanes

Responsables

 • Cap de servei de Pediatria:
  Dra. Anna Ballester
 • Cap d’infermeria d’hospitalització pediàtrica a Calella: 
  Esther Juanola

Activitat

 • 455 hospitalitzacions pediàtriques
 • 116 hospitalitzacions neonatals
 • 1.420 pacients pediàtrics atesos a consultes externes
*Dades actualitzades anualment

Et pot interessar

Accesibilidad
X