Loading...
Buscar

Rehabilitació i Fisioteràpia

El servei de Rehabilitació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s’encarrega del diagnòstic, l’avaluació i el tractament de les incapacitats dels pacients amb l’objectiu de mantenir o retornar la major capacitat funcional i independència possibles.

El servei de Rehabilitació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s’encarrega del diagnòstic, l’avaluació i el tractament de les incapacitats dels pacients amb l’objectiu de mantenir o retornar la major capacitat funcional i independència possibles.

L’equip està format per metges especialistes en medicina física i rehabilitació, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals i logopeda, i garanteix la continuïtat de l’assistència donat que atén diferents nivells assistencials: hospitalari, sociosanitari i ambulatori.

Als centres hospitalaris i sociosanitaris es compta amb professionals del servei de Rehabilitació  als equips de planta dels centres. I des de finals del 2019 a cada centre d’atenció primària s’organitzen setmanalment sessions de fisioteràpia en grup pels pacients que, derivats pel metge de família o pediatre, pateixen dolor, i que no està associat a processos complexos. Aquí es donen un seguit d’exercicis i tècniques de teràpia física perquè els pacients les puguin aplicar a casa.

Unitats especialitzades

Aquesta és una unitat multidisciplinària formada pels serveis d’Urologia, Rehabilitació, Ginecologia i Cirurgia General que atén els pacients amb diferents tipus de disfuncions del sol pelvià, com poden ser la incontinència urinària femenina, masculina, la incontinència fecal o el dolor pelvià, entre d’altres.

Els pacients d’aquesta unitat són derivats generalment pels mateixos serveis que formen part de la unitat. I un cop se’ls ha fet el diagnòstic, gràcies a les proves complementàries que es porten a terme, es pauten els tractaments específics més adients per a cada persona.

Sessions de fisioteràpia

 • CAP Calella
  Dijous de 9 h a 11.15 h - Sala d’educació
 • CAP Malgrat
  Dijous de 12 h a 15 h - Sala d’educació
 • CAP Dr. F. Benito - Rieral
  Dimarts de 9 h a 15 h - Sala d’educació
 • CAP Lloret de Mar (es porta a terme al Rieral)
  Dimarts de 9 h a 15 h - Sala d’educació
fisioterapia

Responsables

 • Cap del servei de Rehabilitació:
  Dra. Glòria Saltó
 • Coordinadora de Fisioteràpia:
  Sra. Vivian Costa

Activitat

 • 3.705 pacients atesos a consultes externes
 • 6.447 pacients atesos en sessions de fisioteràpia

On es troba el servei

 • Rehabilitació hospitalària

 • Hospital de Calella
 • Hospital de Blanes
 • Hospital Asil Sant Jaume de Blanes
 • Hospital Sociosanitari de Calella
 • Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar
 • Rehabilitació ambulatòria

 • Centre de rehabilitació de l’Hospital de Calella:
  Accés per carrer Sant Jaume de Calella (Base SEM)
 • Centre de Rehabilitació Can Xaubet:
  Situat al recinte esportiu de Can Xaubet a Pineda de Mar
 • Centre de Rehabilitació de Tordera
 • Centre de Rehabilitació de Fenals
Accesibilidad
X