Loading...
Buscar

Serveis d’Atenció Domiciliària Integral

A la Corporació de Salut del Maresme i la Selva es va apostar l’any 2005 per un model d’Atenció Domiciliària transversal. Hi ha diversos equips que s’ocupen de les necessitats canviants dels pacients amb malalties cròniques i que contempla el domicili, i els centres d’atenció residencial, com a lloc central de l’atenció. 

El Programa d’Atenció Domiciliària ha esdevingut un pilar important en l’oferta de l’atenció sanitària de la Corporació i aquest model va ser distingit com a referent en l’atenció integrada a domicili a Catalunya pel Pla de Salut 2011-2015. 

Aquest servei transversal, que implica l’atenció primària, l’hospitalària i la sociosanitària, ens permet oferir una atenció a domicili de qualitat orientada a l’usuari i al seu nucli familiar que garanteix la continuïtat assistencial i que està basada en el treball multidisciplinari dels professionals i la coordinació assistencial.

Equips d’Atenció Domiciliària

Cadascun dels equips que conformen l’Atenció Domiciliària a la Corporació compten amb unes característiques concretes per atendre grups de pacients amb necessitats específiques.

Responsable

  • Cap d'Atenció Domiciliària Intregal:
    Griselda Manzano
Accesibilidad
X