Loading...
Buscar

Serveis d’Atenció Domiciliària Integral

A la Corporació de Salut del Maresme i la Selva es va apostar l’any 2005 per un model d’Atenció Domiciliària transversal, que inclou diversos equips que donen atenció sanitàroa especialitzada a les necessitats canviants dels usuaris amb malalties cròniques i que contempla el domicili particular, i els centres  residencials, com a lloc central de l’atenció. 

El Programa d’Atenció Domiciliària de la Corporació ha esdevingut un pilar important en l’oferta de l’atenció sanitària i va ser distingit com a referent en l’atenció integrada a domicili a Catalunya pel Pla de Salut 2011-2015. 

Aquest servei transversal, que implica l’atenció primària, la hospitalària i la sociosanitària, ens permet oferir una atenció a domicili de qualitat orientada a l’usuari i al seu nucli familiar que garanteix la continuïtat assistencial i que està basada en el treball multidisciplinari dels professionals i la coordinació assistencial.

Equips d’Atenció Domiciliària

Cadascun dels equips que conformen l’Atenció Domiciliària a la Corporació compta amb unes característiques concretes per atendre grups de pacients amb necessitats específiques.

Responsable

  • Cap d'Atenció Domiciliària Intregal:
    Griselda Manzano
Accesibilidad
X