Loading...
Buscar

Unitat de Salut Pública

La Unitat de Salut Pública de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva té com a objectiu assessorar i donar suport tècnic en matèria de protecció de la salut (seguretat alimentària i sanitat ambiental) als Ajuntaments de Calella, Malgrat de Mar i Tordera.

Cartera de serveis

Activitats tècniques

Les activitats tècniques es porten a terme mitjançant campanyes, sol·licituds d’informes i denúncies.

Inspeccions i controls sanitaris de:

 • Establiments de restauració col·lectiva comercial: restaurants, hotels, etc
 • Sector minorista d’alimentació: carnisseries, peixateries, pastisseries, supermercats, etc.
 • Activitats de tatuatge, pírcing i micropigmentació
 • Piscines d’ús públic
 • Equipaments públics i llocs habitats

Informes sanitaris per:

 • Inscripció en el registre d’establiments minoristes d’alimentació
 • Auditoria dels sistemes d’autocontrol
 • Avaluació de projectes i preparatius de llicències / autoritzacions administratives
 • Memòries de les activitats realitzades i projectes en matèria de Salut Pública.
 • Equipaments públics i llocs habitats

Activitats d'assessorament

Documents d’anàlisi i planificació:

 • Programa de Seguretat Alimentària Municipal
 • Censos sanitaris municipals d’activitats
 • Anàlisis de dades dels programes realitzats
 • Documents estandarditzats per a les activitats de la cartera de serveis: procediments, protocols, etc.

Coordinació, cooperació i enllaç:

 • Altres administracions i entitats sanitàries: ASPCAT, DIBA, CCM, CAP, etc.
 • Consultes de ciutadans, operadors econòmics, gremis o associacions professionals.
 • Assessorament del personal tècnic i polític de l’Ajuntament en matèria de salut pública.
 • Grups de treball intermunicipal – DIBA: estandardització de requisits tècnics i sanitaris, detecció de punts forts i oportunitats de millora en la gestió.

Responsable

 • Coordinador de la Unitat de Salut Pública:
  Òscar Rus

On es troba el servei

 • Hospital de Calella

  Oficina de Turisme de Calella
Accesibilidad
X