Loading...
Buscar

S’implanta un nou sistema de recepció i avís de pacients als hospitals comarcals de Blanes i Calella

  • Aquest sistema s’ha introduït a les consultes externes, al servei de diagnòstic per la imatge i als gabinets de proves
  • Un dels principals objectius és guanyar agilitat en la gestió de les cues i endreçar el flux de pacients
  • S’ha implementat una nova senyalització per colors i lletres per identificar i diferenciar els espais i guiar els usuaris al lloc on s’han d’esperar

Aquest mes de març s’ha posat en funcionament un nou sistema de recepció i avís de pacients a les consultes externes, servei de diagnòstic per la imatge i gabinets de proves complementàries dels hospitals comarcals de Blanes i Calella amb l’objectiu de guanyar agilitat i endreçar el flux de pacients, a més de garantir la seva confidencialitat.

S’han instal·lat dos expenedors al vestíbul de cada centre perquè el pacient quan arribi s’identifiqui mitjançant la seva Targeta Sanitària i obtingui un tiquet amb la informació del lloc on s’ha d’esperar per ser visitat i un codi d’identificació. El número identificatiu del tiquet es projecta a les pantalles informatives que hi ha distribuïdes a les diferents sales d’espera i la persona deixa de ser cridada, millorant així la confidencialitat de les dades.

En el cas de Blanes hi ha un total de 10 pantalles i a Calella 25. Totes estan ubicades entre els passadissos de consultes externes, a les plantes de diagnòstic per la imatge i a proves complementàries. Quan el número identificatiu del tiquet que porta l’usuari apareix a la pantalla informativa, aquest pot entrar directament a la porta que se li indica.

Aquest projecte de crida de pacients ha anat acompanyat d’un projecte de guiatge per colors i lletres perquè l’usuari trobi fàcilment el lloc on s’ha d’esperar per ser cridat. S’ha treballat en senyalització de terra, paret i sostre que ha permès definir i diferenciar els espais i ha representat un canvi en l’estètica de les sales d’espera. A més d’haver fet un canvi en la numeració de portes.

En aquest sentit, cada àrea d’atenció està associada a un color i a una lletra. Així, des de les màquines expenedores de tiquets surten diferents línies de colors de terra cap a les diverses àrees d’atenció i aquí hi ha una divisió en subzones per facilitar la distribució dels pacients dins de la sala d’espera.

El projecte s’anirà ampliant i en pròximes fases es treballarà per incorporar dins d’aquest sistema altres serveis com són l’hospital de dia o les extraccions.

MATERIAL PER DESCARREGAR:

Accesibilidad
X