Loading...
Buscar

Anatomia Patològica

El servei d’Anatomia Patològica de la Corporació té com a finalitat l’estudi per tècniques morfològiques de les causes, desenvolupament i conseqüències de la malaltia, amb un diagnòstic adient de les biòpsies, peces quirúrgiques, citològiques i autòpsies. 

Aquesta unitat assistencial emet un dictamen final anatomopatològic després de l’examen d’una o vàries mostres biològiques per la metodologia pròpia de l’especialitat. L’informe resultant és un dels documents més importants de la història clínica del pacient, que com a conseqüència, té per si mateix, el diagnòstic, pronòstic i la selecció terapèutica de la malaltia, especialment oncològica, però també d’altres patologies no pròpiament neoplàsiques (malalties cròniques, degeneratives o autoimmunes).

Anatomia Patològica és un servei situat a l’Hospital de Calella i rep totes les mostres biològiques que s’extreuen tant a Calella com a l’Hospital de Blanes. La unitat la formen metges especialistes en Anatomia Patològica, tècnics especialistes superiors en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic, citòlegs i personal administratiu.

Responsable

  • Cap de servei d'Anatomia Patològica:
    Dr. Antoni Urban

On es troba el servei

  • Hospital de Calella

Accesibilidad
X