Loading...
Buscar

Cirurgia General

El servei de Cirurgia General de la Corporació es dedica al diagnòstic i tractament quirúrgic de les malalties i alteracions de l’aparell digestiu (inclòs el sistema hepatobiliar i pancreàtic), així com del sistema endocrí, de la mama, de la paret abdominal, de la pell i parts toves. Però, els pacients que precisen Unitat de Cures Intensives (UCI) postoperatòria, exploracions funcionals de l’aparell digestiu o cirurgia de l’esòfag, el fetge i el pàncrees són derivats a altres centres.

L’equip de professionals d’aquesta unitat, format per personal mèdic i d’infermeria especialitzat, intervé en diferents nivells. Consultes externes de cirurgia general i digestiva, hospitalització, quiròfan (es practiquen cirurgies que requereixen ingrés i d’altres menors sense necessitat d’ingressar el pacient) i urgències quirúrgiques.

Unitats especialitzades

Aquesta unitat depèn dels serveis de Cirurgia general, Cirurgia Plàstica i Ginecologia i està formada per un equip multidisciplinari de professionals que ofereixen una atenció integral als pacients amb patologia benigna i maligne de la mama del territori de l’Alt Maresme i la Selva Marítima  siguin dones o homes.

 • Cap de la Unitat de Patologia Mamària: Dra. Mireia Recaj

Documents d'interès

Aquesta és una unitat multidisciplinària formada pels serveis d’Urologia, Rehabilitació, Ginecologia i Cirurgia General que atén els pacients amb diferents tipus de disfuncions del sol pelvià, com poden ser la incontinència urinària femenina, masculina, la incontinència fecal o el dolor pelvià, entre d’altres. 

Els pacients d’aquesta unitat són derivats generalment pels mateixos serveis que formen part de la unitat. I un cop se’ls ha fet el diagnòstic, gràcies a les proves complementàries que es porten a terme, es pauten els tractaments específics més adients per a cada persona.

Aquesta Unitat atén la patologia que requereix cirurgia del còlon i el recte, i també altres patologies de l’aparell digestiu que afecten òrgans com l’esòfag i l’estómac o el fetge, la vesícula, el pàncrees i les vies biliars o bé pòlips.

Es treballa de forma multidisciplinària fomentant la col·laboració de diferents professionals (Anatomia Patològica, Cirurgia General, Digestologia, Medicina Interna, Oncologia, Radiologia i gestora de casos) i equips. La feina conjunta ha permès donar una millor resposta als pacients reduint el temps d’espera per ser visitats o bé agilitzant el diagnòstic, així com l’inici del tractament. A més, gràcies a la incorporació l’any 2020 de la cirurgia mínimament invasiva s’han disminuït les complicacions postoperatòries, s’ha escurçat l’estada hospitalària i s’ha aconseguit una recuperació més ràpida del pacient.

[CAT] Preparació per a la cirurgia colorectal
[CAST] Preparación para la cirugía colorectal

Consulta especialitzada d'infermeria

Consulta d’infermera de cures

La infermera referent en cures desenvolupa la seva tasca a consultes externes. Aquí s’encarrega de curar tota classe de ferides i també dona suport als professionals davant la complexitat que presenten algunes d’elles.

A més, a la planta d’hospitalització la infermera realitza una important tasca d’educació sanitària al pacient ostomitzat perquè pugui realitzar les cures de forma autònoma un cop sigui al seu domicili.

Responsable

 • Cap del servei Cirurgia General:
  Dra. Susanna Cuadrado

Activitat

 • 2.551pacients hospitalitzats
 • 3.173 pacients atesos a consultes externes
 • 1.756 intervencions quirúrgiques majors
 • 617 cirurgia menor ambulatòria
*Dades actualitzades anualment

On es troba el servei

 • Hospital de Calella

 • Consultes externes:
  Planta -1
 • Hospitalització:
  Planta 3ª i 4ª
 • Urgències
 • Hospital de Blanes

 • Consultes externes:
  Planta 0
 • Urgències
Accesibilidad
X