Loading...
Buscar

Cirurgia Sense Ingrés

La Cirurgia sense ingrés consisteix en realitzar intervencions quirúrgiques sense que el pacient hagi de quedar ingressat als nostres centres hospitalaris gràcies, sobretot, a l’avenç de la tecnologia i de les tècniques utilitzades durant l’operació.

En aquest sentit, es porten a terme procediments quirúrgics de complexitat variable que no requereixen preparació especial, que són mínimament hemorràgics, que no necessiten medicació endovenosa posterior i en els quals, si s’administra anestèsia general, aquesta no supera els 30 minuts de durada.

Tipus de cirurgia sense ingrés

Cirurgia Major Ambulatòria

Inclou tots els processos que requereixen una intervenció quirúrgica realitzada amb anestèsia general, local, regional o sedació, després de la qual el pacient requereix cures postoperatòries poc intensives i de curta durada, sense necessitat d’ingrés hospitalari. 

Cirurgia Menor Ambulatòria

Inclou tots els processos que requereixen una intervenció quirúrgica realitzada amb anestèsia local, sense cap tipus d’estada hospitalària ni recuperació postoperatòria. 

La infermeria a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés

La infermeria dins de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés segueix en tot moment el procés quirúrgic dels pacients, controla i valora la correcta evolució un cop realitzada la intervenció i explica les cures que cal seguir a domicili per a la correcta recuperació. 

On puc trobar el servei

  • Hospital de Calella

  • Planta 3ª (Edifici C)
  • Hospital de Blanes

  • Planta 2ª
Accesibilidad
X