Loading...
Buscar

Digestologia

La Digestologia és l’especialitat mèdica que s’encarrega del diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell digestiu, incloent-hi els òrgans associats com són el fetge, les vies biliars i el pàncrees. 

A la Corporació hi ha establert un acord de col·laboració amb l’Hospital de Mataró per oferir aquest servei que atén totes les persones del territori de l’Alt Maresme i la Selva Marítima. 

Aquesta unitat està formada per un equip mèdic i d’infermeria especialitzat que desenvolupa la seva activitat, principalment, a consultes externes dels dos hospitals, Calella i Blanes, i a les sales d’endoscòpies.

Consulta especialitzada d’infermeria

Infermera referent de patologia digestiva

Realitza el programa de cribratge de càncer de còlon i recte.  Des del Departament de Salut hi ha establert un programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, adreçat a tots els homes i dones de 50 a 69 anys.

És una prova que serveix per detectar sang oculta en femta que no es pot apreciar a simple vista. Si el test que es fa a la farmàcia és positiu, el resultat es rep en aquesta consulta, on s’analitza i es decideix si és necessària una colonoscòpia.

Proves

 • Esòfago-gastro-duodenoscòpia (prova que es realitza a partir dels 14 anys)
 • Colonoscòpia (prova que es realitza a partir dels 14 anys)
 • Rectosigmoïdoscòpia i anuscòpia (prova que es realitza a partir dels 14 anys)
 • Polipectomia endoscòpica
 • Esclerosi d’ulcus i varices sagnants
 • Biòpsies del tub digestiu
 • Gastrostomia percutània endoscòpica

Responsable

 • Coordinador de l’especialitat:
  Dr. Josep Maria Castellví

Activitat

 • 1.217 pacients atesos
 • 5.609 proves realitzades
*Dades actualitzades anualment

On es troba el servei

 • Hospital de Calella

 • Consultes externes:
  Planta -1
 • Sala d’endoscòpies:
  Planta 2ª
 • Hospital de Blanes

 • Consultes externes:
  Planta 0 
 • Sala d’endoscòpies:
  Planta 0
Accesibilidad
X