Loading...
Buscar

Hospitalització a Domicili

Aquest model permet dispensar un conjunt d’atencions i cures mèdiques i d’infermeria de rang hospitalari als pacients al seu domicili

L’hospitalització a Domicili (HaD) és una modalitat assistencial que es concep com a alternativa a l’hospitalització convencional. La funció principal se centra a evitar l’ingrés hospitalari. L’HaD ofereix al pacient, al seu domicili (domicili particular o residència geriàtrica), tractament mèdic i infermer en igual quantitat i qualitat que a l’hospital. Els pacients atesos en aquesta unitat han de trobar-se en una situació clínica estable, han de disposar d’un cuidador i han d’acceptar aquesta modalitat d’atenció.

Actualment, hi ha tres equips formats cadascun per un metge de medicina interna i tres infermeres i tenen una capacitat de fins a 30 pacients.

Els pacients poden ingressar des del mateix domicili i també des de residències geriàtriques, urgències i unitats d’hospitalització.

La cobertura territorial de HaD és aproximadament del 80% de l’àrea d’influència de la Corporació i anualment es realitzen aproximadament unes 1.200 altes amb una estada mitjana de 6,8 dies.

Accesibilidad
X