Loading...
Buscar

Psicologia

Gràcies al Programa de Suport a la Primària de Salut Mental, els CAP de la Corporació compten amb equips especialitzats en aquesta àrea formats per professionals de psicologia, psiquiatria i infermeria que treballen conjuntament amb el personal de primària.

L’objectiu d’aquest projecte és millorar la detecció precoç dels problemes de salut mental, tant en població adulta, com infantojuvenil i addiccions. Una altra finalitat és evitar una utilització abusiva dels psicofàrmacs.

Des de medicina de família o infermeria en el moment que es detecta la necessitat d’atenció psicològica en algun pacient, es fa la derivació a l’equip de psicòlegs per valorar la prioritat de la visita i el posterior seguiment. Els pacients no poden acudir directament a aquest servei. Sinó que sempre s’ha de fer sota prescripció mèdica.

Aquests equips de psicòlegs i psiquiatres visiten periòdicament als centres de primària de la Corporació.

Accesibilidad
X