Loading...
Buscar

Serveis d’Atenció Primària

La Medicina i la Infermeria de Família i Comunitària són la base de l’Atenció Primària, que és la primera porta d’entrada dels ciutadans al sistema sanitari, i per tant, el nivell assistencial més proper a les persones.

Una de les principals característiques d’aquest servei és l’atenció integral que s’ofereix als ciutadans. No només es té en compte el diagnòstic i tractament, o la coordinació amb la resta d’especialistes i el posterior seguiment dels pacients, sinó que també es fa una important tasca de prevenció i promoció de la salut mitjançant la implantació de diferents programes marcats pel Departament de Salut.

A la Corporació de Salut del Maresme i la Selva comptem amb tres àrees bàsiques de salut (ABS) Calella, Malgrat-Palafolls i Lloret-Tossa. En cadascun dels centres de primària hi treballa un equip multidisciplinari format per personal de Medicina de Família, Infermeria, Pediatria, Odontologia i Psicologia, que permeten garantir una atenció global.

Medicina i Infermeria familiar i comunitària

La infermeria a l’Atenció Primària

La infermeria té un paper molt destacat en aquesta primera porta d’entrada al sistema de salut. En aquest sentit ens trobem:

 • Proporciona les cures necessàries als infants des del naixement i fins a l’adolescència en totes les seves etapes, també fa una tasca important per a la promoció de la salut i la prevenció de les malalties.
 • Realitza el seguiment dels pacients crònics després que hagin rebut l’alta del centre hospitalari. Ofereix un model d’atenció compartida, integrada o proactiva.
 • Busca millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac, en col·laboració amb els serveis de salut comunitària presents en el territori i els centres educatius. En aquest sentit, s’ofereix un programa de consulta oberta on la infermera es desplaça a les escoles per una millor accessibilitat dels joves amb garanties de privacitat i confidencialitat.
 • Porta a terme diferents iniciatives comunitàries amb l’objectiu de millorar la salut de les persones. Per això s’elaboren programes per l’educació de la salut conjuntament amb la ciutadania i altres dispositius socials i educatius. Es compta amb diferents programes com el Pas a Pas per promoure l’activitat física, tallers per promoure la salut alimentària, la higiene de mans o grups de fibromialgia.

Responsables

 • Direcció d’Atenció Primària a la Corporació:
  Dra. Imma Morató

ABS Calella

 • Directora:
  Dra. Susanna Curós
 • Cap d’Infermeria:
  Laura Hernández

ABS Malgrat – Palafolls

 • Directora:
  Dra. Ester Tarradas
 • Cap d’Infermeria:
  Laura Hernández

ABS Lloret – Tossa

 • Directora:
  Dra. Cristina Castellà
 • Cap d’Infermeria:
  Raquel Garreta

On puc trobar els serveis d’Atenció Primària

Accesibilidad
X