Loading...
Buscar

Els professionals d’aquesta unitat estan en permanent actualització per poder aplicar les tècniques més innovadores a l’hora de tractar els pacients. Actualment es treballa amb tecnologia avançada com la laparoscòpica 3D, fluorescència o el làser per litiasis i per enucleació prostàtica

La unitat d’Urologia de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva és l’especialitat medicoquirúrgica que s’encarrega del diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell urinari i retroperitoneu d’ambdós sexes i també de les malalties de l’aparell genital masculí. 

Els professionals d’aquesta unitat estan en permanent actualització per poder aplicar les tècniques més innovadores a l’hora de tractar els pacients. Actualment es treballa amb tecnologia avançada com la laparoscòpica 3D, fluorescència o el làser per litiasis i per enucleació prostàtica. I en l’àmbit oncològic, a més d’aplicar les últimes novetats en aquest camp, es compta amb la unitat en Càncer de Pròstata Resistent a la Castració, que ha esdevingut pionera i un referent dins de l’àmbit hospitalari comarcal i actualment la Corporació està sent un exemple per a altres centres.

La unitat d’Urologia compta amb un equip multidisciplinari format per personal mèdic i d’infermeria especialitzat, que intervé en diferents nivells. Consultes externes, hospitalització, quiròfan (es practiquen cirurgies que requereixen ingrés i d’altres menors sense necessitat d’ingressar el pacient) i hospital de dia on es porten a terme els tractaments prescits.

Unitats especialitzades

És una unitat multidisciplinària formada pels serveis d’Urologia, Oncologia, Anatomia Patològica, Radiologia, Infermeria, Geriatria i Cures Pal·liatives. S’encarrega d’acompanyar el pacient i la seva família durant tot el procés que comporta la malaltia. La unitat inicia la seva tasca des que es té la sospita de la malaltia neoplàsica, encarregant-se de coordinar les diferents proves diagnòstiques que cal fer i es fa un acompanyament mitjançant la figura de la gestora de casos oncològics.

Tots els casos són valorats en el comitè multidisciplinari, que és el que decideix quin tractament o seguiment cal fer de forma individualitzada a cada pacient. Els casos concrets que requereixen valoració en altres centres, és el mateix comitè el que s’encarrega de contactar i exposar el cas i coordinar tot el procés de derivació si és necessari.

Des d’aquesta unitat es té a l’abast la tecnologia 3D per a la cirurgia laparoscòpica oncològica, realitzant actualment quasi el 100% dels casos mitjançant aquesta tècnica.

Aquesta unitat es dedica al diagnòstic i tractament de la malaltia litiàsica. Actualment disposem de l’última tecnologia en aquest camp, combinant l’energia làser per trencar les litiasis, juntament amb aparells flexibles que permeten accedir a les litiasis intrarenals fent servir els orificis naturals, conductes urinaris.

Aquesta és una unitat multidisciplinària formada pels serveis d’Urologia, Rehabilitació, Ginecologia i Cirurgia General que atén els pacients amb diferents tipus de disfuncions del sol pelvià, com poden ser la incontinència urinària femenina, masculina, la incontinència fecal o el dolor pelvià, entre d’altres. 

Els pacients d’aquesta unitat són derivats generalment pels mateixos serveis que formen part de la unitat. I un cop se’ls ha fet el diagnòstic, gràcies a les proves complementàries que es porten a terme, es pauten els tractaments específics més adients per a cada persona.

Proves

 • Ecografia renovesical i escrotal
 • Biòpsies Prostàtiques perineals
 • Ureteroscòpies rígides i flexibles
 • Ureterorenoscòpies rígides i flexibles
 • Laparoscòpia amb verd indocianina per detecció de ganglis neoplàsics

Responsables

 • Cap de la unitat d’Urologia:
  Dr. Josep Maria Prats
 • Cap de la unitat Uro-Oncologia:
  Dr. Sergio Pastor
 • Cap de la unitat Litiasis:
  Dr. Jordi Armora
 • Cap de la unitat Sol Pelvià:
  Dr. Arnau Sabaté

Activitat

 • 780 pacients hospitalitzats
 • 2.846 pacients atesos a consultes externes
 • 684 intervencions quirúrgiques majors
 • 790 intervencions quirúrgiques menors
 • 760 sessions realitzades a l’Hospital de dia
*Dades actualitzades anualment

On es troba el servei

 • Hospital de Calella

 • Consultes externes:
  Planta 0 i -1
 • Hospitalització:
  Planta 3ª
 • Hospital de Dia:
  Planta -1
 • Hospital de Blanes

 • Consultes externes:
  Planta 0
 • Hospital de Dia:
  Planta 0
Accesibilidad
X