Loading...
Buscar

NOTÍCIES

L’ús de mascaretes és obligatori a partir d’aquest dijous 21 de maig en els espais tancats d’ús públic per a aquelles persones majors de 6 anys, i recomanable en els infants d’entre 3 i 5 anys.  A més, la mascareta també s’haurà de portar a la via pública i en espais a l’aire lliure sempre que no sigui possible mantenir la distància de seguretat de dos metres.

No serà obligatori en aquelles persones amb problemes respiratoris, amb alguna discapacitat o persones dependents que ho tinguin contraindicat per motius de salut.

Com s’ha d’utilitzar la mascareta?
Les mascaretes són efectives com a mesura de protecció addicional sempre que s’utilitzin correctament.

Abans de posar-se-la:
– Cal rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic abans de posar-se la mascareta.
– La mascareta ha de tapar boca i nas, i ha de quedar ben ajustada.

Un cop posada:
– No tocar la mascareta ni per dins ni per fora mentre la portem posada. Si es toca, cal rentar-se bé les mans.

Per treure-se-la:
– Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic abans de treure-la.
– Treure-la des de la part del darrere o cintes que la subjecten, sense tocar la part que pugui estar contaminada.
– Si és una mascareta d’un sol ús, llençar-la a una bossa tancada.
– Si és una mascareta autofiltrant, netejar la zona d’ajustament amb la cara.
– Si és una mascareta casolana, rentar-la a 60°.

Cal recordar que l’ús de mascaretes no substitueixen altres mesures de prevenció, com la distància de seguretat amb altres persones o una higiene de mans freqüent.

Tipus de mascaretes
Existeixen diferents tipus de mascaretes. Aquestes són les més comunes:

Higièniques: mascaretes casolanes o de roba. Tenen una funció de barrera, contribuint a impedir la propagació de gotetes respiratòries que expulsem quan tossim, esternudem o parlem.

Quirúrgiques: eviten que les persones que la porten transmetin agents infecciosos.

Autofiltrants: No només eviten que les persones que la porten transmeti la infecció, sinó que a més les protegeix del contagi. Hi ha de tres tipus en funció de la seva efectivitat: FFP1 (menys efectiva), FFP2 i FFP3 (més efectiva). Només són reutilitzables si estan marcades amb la lletra R. La FFP2 i FFP3 està indicada per a personal sanitari.

Per a més informació sobre l’ús i els tipus de mascaretes, aquí et deixem aquest vídeo del Col·legi de Metges de Barcelona protagonitzat per Queco Novell. Podeu trobar l’enllaç del vídeo a l’esquerra de les vostres pantalles.

Accesibilidad
X