Loading...
Buscar

Com afecta el canvi climàtic a la salut dels infants?

La repercussió del canvi climàtic sobre la vida i la salut de les persones era una preocupació creixent a tot al món fins que la pandèmia del coronavirus es va convertir en el problema de salut de primer ordre mundial. L’Acadèmia Americana de Pediatria va publicar l’any 2015 un informe tècnic titulat “El canvi climàtic i la salut de les criatures” on explicava com afectaven els canvis mediambientals en la salut dels nens i nenes i conscienciava els professionals de la salut sobre la seva importància.

Què és el canvi climàtic?
L’augment de la temperatura global, coneguda com a “escalfament global”, està causant canvis en els ecosistemes del planeta. Hi ha un ampli consens entre les principals organitzacions científiques mundials del clima que aquests canvis són el resultat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades per l’ésser humà. Aquest canvi climàtic suposa:

  • Esdeveniments extrems del clima, com ara onades de calor, tempestes severes, inundacions, huracans o incendis forestals
  • Augment del nivell del mar i augment de la humitat
  • Aire menys saludable
  • Menys aliments i menys saludables.

A més en els països industrialitzats els infants tenen una major exposició a pesticides, o gasos derivats de la combustió, entre altres toxines. Tots aquests canvis repercuteixen en la seva salut i benestar.

Canvi climàtic i infants
Les criatures són el grup d’edat més vulnerable als efectes del canvi climàtic. Tot i que els menors de 5 anys només representen el 15% de la població mundial, s’estima que pateixen el 43% de les malalties ambientals. La immaduresa pròpia de l’edat pediàtrica sumat a un elevat consum energètic i metabòlic derivats del ràpid creixement i desenvolupament dels infants, els exposa a una major vulnerabilitat.

Alguns exemples dels efectes que té el canvi climàtic en la salut dels infants són:

  • Malalties relacionades amb la calor. S’espera que els pròxims anys patirem onades de calor més llargues i més greus que faran augmentar les visites i hospitalitzacions per l’especial vulnerabilitat dels infants davant les temperatures extremes.
  • Qualitat de l’aire. L’asma és la malaltia crònica pediàtrica més freqüent, entre el 5 – 10 % dels infants la pateixen. S’estima que el canvi climàtic farà augmentar i empitjorar l’asma infantil associat a un augment dels contaminants atmosfèrics.
  • Malalties infeccioses. El temperament de les temperatures que el canvi climàtic propicia, ha facilitat la presència d’insectes (mosquit tigre, paparra Hyalomma…) que no eren habituals a Europa i que són potencials vectors transmissors de malalties (virus Chikungunya, febre hemorràgica de Crimea-Congo, virus del Nil…) i que fins ara sempre havien estat malalties importades.
  • Seguretat alimentària. La seguretat alimentària es veurà afectada per una necessitat creixent d’ús de pesticides. En altres zones del planeta el problema no es concentra en la seguretat sinó en la falta d’aliments resultat de males collites per problemes de sequera, per exemple.
  • Salut mental. S’han descrit símptomes del trastorn d’estrès posttraumàtic en infants i que estan relacionats amb el trauma psicològic que suposa viure i patir desastres meteorològics.

Els problemes de salut derivats del canvi climàtic no són un problema del futur, sinó del present. Els professionals sanitaris, pediatres i infermeria pediàtrica, interessats en la salut dels infants hem de donar suport i fomentar accions per a la millora del medi ambient, perquè tots hi sortirem guanyant.

Dr. Fco. Codina Garcia

CAP Palafolls / Servei de Pediatria
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Accesibilidad
X