Loading...
Buscar

El Departament de Salut llança un test en línia per conèixer si s’és contacte estret d’un positiu de coronavirus

El Departament de Salut ha creat una nova eina digital “SocContacteEstret?” que permet a l’usuari avaluar mitjançant un senzill qüestionari si s’és contacte estret de casos positius de COVID-19. En menys d’un minut, la persona contesta unes preguntes que serveixen per identificar el grau de contacte. A partir dels resultats s’obtenen recomanacions sobre com actuar i els procediments que cal seguir en cada cas.

L’objectiu d’aquesta eina és intentar reduir les consultes que es fan a l’atenció primària i al telèfon 061 i que es poden resoldre sense la intervenció d’un professional sanitari.

El qüestionari compta amb un total de 8 preguntes que es responen amb un sí o un no. Així, per exemple, si es contesta afirmativament a la primera pregunta sobre si “Has estat en contacte amb una persona positiva de COVID-19?”, la següent és: “Saps quan van començar els símptomes de la persona positiva de Covid-19 amb la qual has estat en contacte?” i la següent planteja si s’ha estat amb la persona positiva “entre les 48 hores prèvies a la prova/confirmació i la data d’avui”.

Al final, si el resultat és que no s’és contacte estret, es recorden les mesures de protecció (distància, mascareta…). En canvi, si el resultat és que s’és contacte estret, la web ens demana que ens aïllem a casa deu dies i que el positiu informi que som contacte estret a través de l’eina digital contactecovid.cat. També hi ha l’opció que l’usuari sigui contacte estret, però estigui vacunat. La web, aleshores, diu que no cal aïllar-se, però sí ser conscient que es pot estar covant la malaltia.

En qualsevol cas, sempre es recorda que si es tenen símptomes sí que cal contactar amb el centre d’atenció primària o trucar al 061.

També pots consultar el document de preguntes freqüents on se t’explica què és un contacte estret.

Accesibilidad
X