Loading...
Buscar

El meu fill té l’esquena torçada, què he de fer?

La columna vertebral és l’estructura que sosté el nostre cos, ens permet els moviments del tronc i protegeix la medul·la espinal. La columna està formada per vèrtebres (cervicals, toràciques, lumbars, sacres i coccígies) separades pels discos intervertebrals, que són els que ens permeten els moviments.

Quan mirem un infant des del darrere la seva esquena es veu recta, en canvi si ho mirem de costat, la columna té unes corbes normals, cap endins en el coll i la part baixa de l’esquena i més cap enfora en el centre.

Què és l’escoliosi?

Un infant amb escoliosi té una desviació de la columna i també una espatlla més alta que l’altra. La majoria de les vegades es desconeixen les causes d’aquesta desviació i habitualment no produeix dolor. Val a dir que l’escoliosi és més freqüent en l’adolescència.

L’actitud escoliòtica, no és una escoliosi veritable, com diu el nom, és només una actitud on la curvatura de l’esquena es rectifica simplement canviant de postura.

El diagnòstic es realitza amb l’exploració física i es confirma amb una radiografia de la columna vertebral. La progressió o l’augment de l’escoliosi, depèn de l’edat en què apareix i de les etapes de creixement ràpid del nen, és a dir, quan més petit més risc de que progressi, i en l’adolescència pot empitjorar ràpidament per la major velocitat del creixement.

El tractament depèn del grau d’escoliosi, és a dir, de la mida de la curvatura. Afortunadament la majoria dels pacients només requereixen control perquè no progressi però en alguns casos cal cotilles ortopèdiques i fins i tot cirurgia en els casos més greus.

Dra. Beatriz Fontalva

ABS Blanes

Servei de Pediatria

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

 

Accesibilidad
X