Loading...
Buscar

Els centres de la Corporació ja ofereixen la prescripció infermera

  • Un total de 159 infermeres i infermers compten amb l’acreditació necessària

Des del passat 1 d’abril els Infermers i Infermeres dels centres d’atenció primària de la Corporació han començat a emetre els plans de medicació que indiquen en la pràctica diària dins del sistema de recepta electrònica amb signatura pròpia.

Aquest procediment es recull en el Decret 180/2019 que regula el procediment  d’acreditació de les infermeres per a la indicació de l’ús i autorització de dispensació de medicaments i de productes sanitaris d’ús humà.

A la Corporació, aquest desplegament s’ha iniciat en l’àmbit de l’atenció primària, per posteriorment donar la capacitació a totes les infermeres i infermers per poder prescriure dins els marges legals vigents.

Actualment, entre tots els centres de la Corporació hi ha un total de 159 infermeres i infermers acreditats. D’aquestes, 53 pertanyen a l’atenció primària: 28 de l’ABS Lloret-Tossa, 13 de l’ABS Malgrat – Palafolls i 12 de l’ABS Calella. Està previst que en un futur s’acreditin més professionals.

Per poder signar la prescripció en format de recepta electrònica, els professionals han de disposar de l’acreditació prèvia corresponent emesa pels diferents Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Catalunya. El procés per obtenir aquesta acreditació és llarg i complex i el requisit principal és comptar amb més d’un any d’experiència en l’exercici professional o tenir títol d’especialista.

La prescripció infermera ha estat una demanda durant molts anys per part del personal d’infermeria, que permet donar més autonomia i visibilitat a la professió. Tanmateix, augmenta la qualitat de l’atenció i s’evitaran duplicitats de visites i esperes dels usuaris, essent mes àgil i eficient .

La prescripció infermera es va implantar a Catalunya fa poc més d’1 any i s’ha anat desplegant progressivament per tot el territori.

Accesibilidad
X