Loading...
Buscar

NOTÍCIES

Després que la situació d’extrema excepcionalitat provocada per l’esclat de la pandèmia de la Covid-19 obligués a acordar el tancament de les consultes externes als hospitals i a reduir al màxim la presència d’usuaris als centres sanitaris, excepte en aquells casos urgents i de força major que requerien visita presencial, ara, la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha decidit començar a recuperar de nou l’activitat d’aquestes consultes de forma progressiva donada la disminució de casos per la Covid-19.

Durant les últimes setmanes el seguiment dels pacients s’ha fet via telefònica. Ara, el context actual permet recuperar paulatinament l’activitat presencial a les consultes externes dels dos hospitals, també a l’atenció primària i als centres de rehabilitació per atendre els casos més prioritaris, sobretot, pacients amb patologia oncològica així com els que poden patir un empitjorament si no segueixen els controls pertinents.

Aquesta reobertura es farà sempre dins d’uns criteris de màxima seguretat per protegir a pacients i professionals, i evitar així nous contagis. S’atendrà únicament a la meitat dels espais de consultes externes, mantenint espais tancats i guardant sempre les distàncies de seguretat oportunes.

Mesures per accedir als centres
L’accés general als diferents centres, i en concret per a tots aquells pacients amb visita programada, s’haurà de fer sempre fent ús d’una mascareta. En aquells casos que sigui possible es demana que el pacient vingui sol, o com a màxim amb un acompanyant si la situació ho requereix. No es garanteix que l’acompanyant pugui entrar dins de la consulta, tot dependrà de les dimensions de la consulta o del nombre de professionals que hi hagi d’haver a l’interior per passar la visita.

També es demana puntualitat, respectant l’hora de cita concertada per evitar aglomeracions a les sales d’espera, i és necessari rentar-se les mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic abans i després d’entrar i sortir del centre. Si el pacient porta guants, es recomana també que se’ls tregui i procedeixi al rentat higiènic de mans dins el centre. Aquells pacients amb cita programada que tinguin febre, tos o alguna simptomatologia respiratòria han de trucar al centre abans de fer la visita de forma presencial.

Per evitar aglomeracions i risc de nous contagis, a banda de la puntualitat en relació a la cita programada, aquells pacients amb visites menys prioritàries seguiran tenint cobertura mèdica via telefònica. Aquells pacients que vinguin a fer una visita o una prova no podran fer cua als taulells i serà el propi centre qui contactarà amb ells per programar la pròxima visita.

Accesibilidad
X