Loading...
Buscar

NOTÍCIES

Després d’un mes dels primers casos declarats de coronavirus als centres hospitalaris de la Corporació, l’Hospital Sant Jaume de Calella i l’Hospital de Blanes,  es fa un recull de les dades d’aquestes últimes setmanes.

Nombre d’hospitalitzacions 
Des que es va detectar el primer cas als centres hospitalaris de la Corporació, a l’Hospital de Calella hi ha hagut un total de 319 pacients hospitalitzats a qui se’ls hi ha fet la prova de detecció del coronavirus. D’aquests, 109 han estat casos positius, el que representa un 34%, i 211 negatius.

A l’Hospital de Blanes, hi ha hagut 184 pacients hospitalitzats als quals se’ls hi ha fet el test PCR. D’aquests, el 52% (96 pacients) han donat positiu, mentre que 88 han estat negatius.

Amb aquestes dades es posa de manifest que la incidència de casos ha estat superior a la Selva Marítima que a l’Alt Maresme.

Pacients crítics
Dels 109 pacients positius hospitalitzats a Calella, 20 han requerit ventilació mecànica i dels 96 de Blanes, 28.

Tant l’Hospital de Calella com l’Hospital de Blanes són centres de nivell 1 que no disposen d’Unitat de Cures Intensives, per això s’han adaptat les instal·lacions per poder donar l’atenció requerida a aquells pacients més crítics mentre no podien ser derivats a altres centres més especialitzats per l’augment de casos.

En aquest sentit, la sectorització de l’àrea quirúrgica i l’adaptació de l’àrea de reanimació dels dos centres per atendre aquells casos més greus ha permès donar resposta a tots aquests pacients més greus.

Pacients donats d’alta 
El nombre de pacients que han rebut l’alta hospitalària ha estat d’un total de 62, 50 dels quals han anat a domicili i 12 a l’Hotel Salut de Calella, per acabar de recuperar-se donada la impossibilitat de poder-ho fer en condicions a casa seva.

Mentre que de l’Hospital de Blanes s’han registrat un total de 61 altes, de les quals 51 han anat a domicili i 10 a l’Hotel Salut habilitat a Calella.

Trasllats en altres centres sanitaris més especialitzats
D’altra banda, també s’han realitzat diferents trasllats de pacients de més gravetat en altres centres sanitaris més especialitzats.  En aquest sentit, des de l’Hospital de Calella s’han fet un total de 16 trasllats i 23 des de l’Hospital de Blanes.

Defuncions 
El número de defuncions per la COVID-19 als centres hospitalaris de la Corporació ha estat d’un total de 27, 17 a l’Hospital de Blanes i 10 a l’Hospital de Calella.

Professionals 
Fins a dia d’avui 528 professionals dels diferents centres de la Corporació se’ls hi ha fet el test PCR, 128 han donat positiu, dels quals 78 continuen en aïllament i 50 ja s’han reincorporat.

Accesibilidad
X