Loading...
Buscar

NOTÍCIES

Transcorreguts dos mesos des dels primers casos de coronavirus declarats als centres hospitalaris de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, fem un recull de les dades absolutes registrades a l’Hospital Sant Jaume de Calella, a l’Hospital de Blanes i al centre sociosanitari de Lloret de Mar, i informem també de les dades concretes computades des de l’últim balanç comunicat el dia 16 d’abril.

Nombre d’hospitalitzacions per la Covid-19
Des que es van detectar els primers casos de Covid-19 als centres hospitalaris de la Corporació, a l’Hospital de Calella hi ha hagut fins ara un total de 723 pacients atesos a qui se’ls hi ha fet la prova de detecció del coronavirus. D’aquests, el 20.4% han estat casos positius (148 persones) i 575 negatius (79.5%).

D’aquests 723 pacients atesos, 404 ho han estat entre el 16 d’abril i el 18 de maig, dels quals 39 persones (10.2%) han donat positius a la PCR. Mentre que en el primer mes, del 16 de març al 16 d’abril, es van atendre 319 pacients a qui se’ls hi va fer la prova i d’aquests 109 van ser casos positius (34%).

A l’Hospital de Blanes, des de la declaració dels primers casos hi ha hagut un total de 343 pacients hospitalitzats a qui se’ls ha fet la prova PCR. Del total de casos, el 33.5% han estat casos positius (115 persones) i 228 negatius (66.4%).

D’aquests 343 pacients, 159 han rebut atenció entre el 16 d’abril i el 18 de maig, dels quals 19 pacients (11.3%) han estat positius. Mentre que en el primer mes, del 16 de març al 16 d’abril, es van atendre 184 pacients a qui se’ls hi va fer la prova i d’aquests 96 (52%) van ser positius.

Des del 16 d’abril i fins al 18 de maig tampoc s’ha registrat cap pacient crític nou que hagi requerit ventilació mecànica. Els pacients crítics atesos des de l’inici de la pandèmia es van concentrar en el primer mes, quan el nombre de casos era més elevat. Recordem que a Calella 20 persones van requerir ventilació mecànica i a Blanes 28.

Pacients afectats per la Covid-19 donats d’alta
El nombre total de pacients que han rebut l’alta hospitalària a l’Hospital de Calella des de l’inici de la pandèmia ha estat de 99 persones. Del 16 d’abril i fins al 18 de maig, s’han registrat 37 altes, d’aquestes persones 27 han anat a domicili i 10 a l’Hotel Salut situat a Calella. Recurs que va tancar les portes el passat 15 de maig.

Mentre que a l’Hospital de Blanes des de l’inici s’han registrat 96 altes hospitalàries. En l’últim mes se n’han produït 35, de les quals 25 han anat a domicili i 10 pacients a l’Hotel Salut per acabar de recuperar-se donada la impossibilitat de poder-ho fer en condicions a casa seva.

Recordem que l’Hotel Salut des de la seva obertura el passat 3 d’abril va atendre un total de 51 persones, 42 de les quals pacients que havien requerit hospitalització, 22 de l’Hospital de Calella i 20 del comarcal de Blanes.

Defuncions a causa de la Covid-19
El nombre total de defuncions per la Covid-19 als hospitals de la Corporació ha estat de 51. A l’Hospital de Blanes se n’han produït 20 i a l’Hospital de Calella 31. A aquestes defuncions se li han de sumar les morts produïdes a causa del coronavirus al sociosanitari de Lloret de Mar, que han estat 8. Aquestes s’han produït durant aquest segon mes.

Casos al sociosanitari de Lloret de Mar
El centre sociosanitari va registrar un total de 42 pacients positius, la majoria d’ells s’han mantingut asimptomàtics i des del passat 23 d’abril no s’ha detectat cap nou cas. Després que els pacients afectats per la Covid-19 completessin el temps corresponent d’aïllament ja s’ha procedit al desconfinament progressiu de les plantes.

Professionals afectats 
Fins el dia d’avui 623 professionals dels diferents centres de la Corporació se’ls hi ha fet el test PCR, 136 han donat positiu, dels quals 2 continuen en aïllament i la resta ja s’han reincorporat.

Accesibilidad
X