Loading...
Buscar

NOTÍCIES

Els centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva han incorporat la figura del gestor Covid que s’encarrega de fer el seguiment dels casos sospitosos de Covid-19 i detectar els seus contactes.

Els gestors Covid estan repartits entre les tres Àrees Bàsiques de la Corporació (ABS Calella, ABS Malgrat-Palafolls i ABS Lloret-Tossa), els dos hospitals (Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i Hospital Comarcal de Blanes) i els centres sociosanitaris.

El gestor Covid és qui es posa en contacte amb aquella persona sospitosa d’estar infectada per la Covid-19 i a qui un professional sanitari prescriu o fa una PCR. La seva funció és iniciar el procés d’identificació de contactes, a més d’informar el pacient sobre el procediment a seguir, explicar com ha de fer l’aïllament fins a tenir els resultats, i com obtindrà aquests resultats a través de La Meva Salut.

En el cas que es confirmi el positiu, el gestor Covid s’encarrega també d’explicar al pacient com ha de fer l’aïllament domiciliari, així com el seguiment dels seus símptomes. Els contactes detectats pel gestor Covid es traslladen a l’Equip de Seguiment de Contactes, qui s’encarrega de trucar-los i explicar-los el procés a seguir.

Sempre que sigui possible, es prioritza aquest seguiment dels casos sospitosos via telefònica. En el cas que no sigui possible, aquest es fa de manera presencial. Per això, cada centre compta amb un espai reservat per portar a terme aquestes funcions i els professionals disposen dels equips de protecció necessaris.

El personal que s’encarrega de portar a terme les funcions de gestor Covid és personal propi de la Corporació que ha rebut formació específica del Departament de Salut. De moment se n’han format gairebé una desena de professionals per a tots els centres, una xifra que es preveu es pugui ampliar en funció de les necessitats de cada moment.

Els centres d’atenció primària de la Corporació ja compten amb aquesta figura des de la passada setmana, mentre que als hospitals i als centres sociosanitaris s’ha posat en marxa aquest passat dilluns.

La incorporació dels gestors Covid als centres sanitaris permet fer el seguiment i la detecció de contactes des del mateix moment de la sospita diagnòstica i abans de conèixer el resultat de la PCR.

Accesibilidad
X