Loading...
Buscar

Hem d’ingressar al nostre fill!

Tot i que no és freqüent, l’hospitalització d’un infant és una experiència estressant per al nen i també per a la seva família. La majoria dels nens són hospitalitzats per una malaltia o una lesió aguda. Quan un nen o nena presenta un problema de salut el primer que fan els seus pares és consultar el seu pediatre de capçalera. Es aquest professional de proximitat qui, depenent de la gravetat i característiques del problema, prendrà la decisió de remetre l’infant al servei d’Urgències o bé a una consulta especialitzada.

La forma més habitual d’ingressar a l’hospital és a través de les Urgències. Cal estar preparat i preparar també els nens per l’estada a aquest servei. A l’arribada a Urgències cal fer una sèrie de tràmits administratius. Un cop completada aquesta part el personal d’Infermeria fa una primera assistència: el triatge. El triatge és una primera avaluació per determinar la urgència en la qual el pacient ha de ser atès. En funció del nivell de triatge el pacient entrarà directament a l’àrea d’assistència d’urgències o bé haurà d’estar a la sala d’espera. El temps d’espera variarà segons la disponibilitat de professionals i d’espai per ser visitat.

Quan l’infant entra per ser visitat sempre anirà acompanyat d’algun familiar o persona adulta responsable. Dins de l’àrea d’urgències tindrà contacte amb molts professionals diferents: infermeria, metge/ssa d’urgències, pediatre/a i altres especialistes com tècnics de radiologia o portalliteres, entre d’altres. Un cop l’infant està instal·lat al box d’urgències se li faran una sèrie de determinacions com: el pes, la temperatura o la tensió arterial. I depenent del problema pel qual hagi vingut a Urgències, se li practicaran diverses proves diagnòstiques (anàlisis, radiografies, etc). Finalment, un cop establert el diagnòstic i el corresponent tractament, el pacient es donarà d’alta d’Urgències amb una de les següents destinacions:  l’ingrés a la planta de pediatria, el trasllat a un centre de major complexitat o bé l’alta a casa i seguiment per part del pediatre de capçalera.

En cas d’ingressar a la planta de pediatria hi ha un equip integrat per un/a infermer/a i un/a pediatre/a responsable de l’atenció de cada pacient. Cada dia aquest equip passa visita, comenta  les novetats referents al procés del malalt i respon a qualsevol dubte dels familiars o del pacient, cursa les proves diagnòstiques adients a cada situació (analítiques, radiografies, etc.) i indica el tractament. Quan l’equip responsable habitual del pacient no està treballant (nits o festius) sempre hi ha un equip de guàrdia que resoldrà les situacions extraordinàries que puguin passar. Quan el problema que ha motivat l’ingrés del pacient s’ha resolt o aquest ja no necessita el suport de les instal·lacions de l’hospital per recuperar-se se li dona l’alta. Amb l’alta s’indicarà el seguiment posterior; seguiment  pel pediatre de capçalera o bé a les consultes especialitzades de l’hospital si el problema de salut que ha motivat l’ingrés ho requereix.

Amb tot, l’ingrés d’un infant a l’hospital pot esdevenir una situació estressant per part del pacient i també per a la seva família ja que hi ha preocupació pel problema de salut que motiva l’ingrés, l’entrar en un entorn desconegut, la por a les proves diagnòstiques o el contacte amb desenes de persones desconegudes en pocs dies. Però, ser coneixedors i conscients de totes aquestes situacions pot ajudar a disminuir l’angoixa que habitualment es genera amb  l’ingrés d’un infant a l’hospital.

 

Dr. Amadeu Roca

Servei de Pediatria

Hospital de Calella

Accesibilidad
X