Loading...
Buscar

La Memòria 2020 de la Corporació inclou un apartat dedicat a la Covid-19

  • La memòria anual permet tenir una radiografia general de l’activitat que s’ha desenvolupat a l’organització durant un any

L’any 2020 ha vingut marcat per la pandèmia de la Covid-19 i és per aquest motiu que a la memòria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva s’hi ha dedicat un apartat complet. Així mateix, també s’ha fet un resum de l’activitat no COVID-19 desenvolupada durant l’any passat a cada àmbit de l’organització: activitat assistencial, professionals, formació i docència, recerca i innovació, ciutadania, comunicació, voluntariat i cooperació i finances.

L’apartat dedicat al coronavirus obre la memòria del 2020 i en aquest espai s’hi recull de forma resumida l’activitat i les iniciatives portades a terme dins de l’organització per fer front a la malaltia. S’ha procurat presentar la informació el més clara, gràfica i dinàmica possible. Per això s’ha fet un breu cronograma amb els principals esdeveniments, també un apartat amb les principals xifres de la pandèmia, així com s’han descrit les accions realitzades en els diferents àmbits: accions organitzatives, accions per humanitzar el tracte amb el pacient, accions dirigides als professionals i de conscienciació per a la ciutadania. I s’han posat en relleu tots els agraïments rebuts per a la tasca que han realitzat els professionals. En aquest sentit es van rebre un gran nombre de cartes i dibuixos per part de la ciutadania i més d’un centenar d’empreses privades, institucions públiques, ajuntaments, voluntaris i persones anònimes van fer arribar als centres de la Corporació un gran nombre de donacions.

A l’apartat de les principals dades es recullen les xifres més destacades i que poden generar més interès. En aquest cas, per exemple, durant el 2020 hi ha hagut 981 pacients ingressats a les unitats d’hospitalització dels centres hospitalaris i sociosanitaris per la Covid-19, s’han portat a terme, en un any, prop de 35.000 proves diagnòstiques de la Covid-19 o s’ha fet una gran despesa en material com mascaretes, granotes, guants i gel hidroalcohòlic respecte a l’any 2019.

A més d’aquesta part centrada en el coronavirus, també trobareu una radiografia general de l’activitat no Covid desenvolupada a l’organització durant el 2020.

Per facilitar la consulta de l’informe, enguany, també es presenta en format exclusivament digital i podeu consultar la memòria completa aquí.

Accesibilidad
X