Loading...
Buscar

BLOG CUIDANT INFANTS

Durant aquest últims mesos les futures mares es pregunten: Podré donar el pit si he donat positiu en la prova de la Covid-19?

Tot i no existir dades suficients per fer una recomanació en ferm sobre l’alletament en el cas de dones infectades per coronavirus, és important insistir que la lactància materna atorga molts beneficis, com el potencial pas d’anticossos mare-nadó enfront del SARS-CoV-2. Per això, i davant l’evidència actual, es recomana el manteniment de la lactància materna des del naixement, sempre que les condicions clíniques del nadó i de la mare així ho permetin.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana mantenir l’alletament tant per a casos de mares confirmades, així com sospitoses, sempre que es mantinguin mesures per a la prevenció d’infecció per microorganismes transmesos per gotes i per contacte. En casos de mares amb malaltia greu es pot recórrer a l’extracció de la llet.

Quines han de ser les mesures de protecció en cas de mares  positives per coronavirus?

Es recomana extremar les mesures de prevenció (higiene de mans i mascareta) per començar o continuar alletant el nadó.

També es pot fer una extracció de la llet prenent les màximes precaucions (higiene de mans i mascareta, higiene i neteja del dispositiu extractor de llet) i que aquesta sigui administrada al nadó per un cuidador sa.

Altres recomanacions:

  • No cal pasteuritzar la llet extreta abans d’administrar-la al nadó.
  • En nadons prematurs ingressats de mare positiva, s’ha d’utilitzar llet de banc.
  • La decisió final sobre el tipus d’alimentació del nadó s’ha de consensuar entre la dona i l’equip tractant, sobre la base dels coneixements científics de cada moment i l’estat de salut de la mare i el nadó.
Accesibilidad
X