Loading...
Buscar

Les escoles són segures!

A mitjans del passat mes de setembre va començar el curs escolar 2020-2021, després que l’inici del confinament, a causa de la pandèmia del coronavirus, obligués a tancar tots els centres escolars a principis de març i que va ser una de les primeres mesures adoptades pels governs per controlar l’expansió del virus.

Aquest nou inici de curs ha estat ben diferent dels altres anys. Hi havia la incertesa sobre la seguretat dels alumnes i dels docents en l’àmbit de l’activitat escolar ordinària. S’han hagut d’implementar moltes noves mesures higièniques, protocols en cas de positius, normes estrictes d’absència o d’assistència a les aules. Tot plegat ha generat molts dubtes al començament de curs.

Sabíem, però, després d’uns mesos de pandèmia, que el risc de patir la malaltia és baix a l’edat infantil. Les dades a més apunten que la majoria de les persones menors de 18 anys pateixen una COVID -19 lleu o asimptomàtica i que la probabilitat de patir formes greus és molt menor que en els adults. D’altra banda la capacitat de transmetre el SARS-CoV-2 és més baixa en la població pediàtrica. Cada dia sembla més evident que la població infantil, a diferència del que passa amb la grip, és poc transmissora de la Covid-19 cap a altres infants o adults, i que la transmissió a les escoles es relaciona més amb esdeveniments extraescolars que no pas amb fets provocats dins de les aules.

Pràcticament dos mesos després de tornar a obrir els centres educatius, hi ha prou xifres que permeten constatar, com ja s’havia dit, que les escoles són segures. Les dades del Departament d’Educació així ho posen de manifest. Només estan confinats 3 centres (Salàs de Pallars, Vilaverd i Lleida) dels 5.131 (0.06%) que hi ha, i 1.492 grups classe dels 72.000 actuals (2,07 %), (dades extretes de la pàgina web del Departament d’Educació amb data del 19/11/2020).

L’educació és un dret fonamental dels infants recollit a la Declaració Universal dels Drets Humans i l’educació presencial, la recomanació unànime de tots els pedagogs. Així doncs, i amb les dades actuals i les mesures de seguretats implementades, les escoles són segures i cal valorar mantenir el dret dels infants a l’assistència a les escoles.

Dr. Fco. Codina Garcia

CAP Palafolls / Servei de Pediatria
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Accesibilidad
X