Loading...
Buscar

Les malalties reumàtiques, una de les causes més freqüents d’incapacitat en la nostra societat

Les malalties reumàtiques són una de les causes més freqüents d’incapacitat en la nostra societat. Segons l’estudi EPISER de la Societat Espanyola de Reumatologia sobre Prevalença de Malalties Reumàtiques en la població espanyola, el 50,7% de les incapacitats laborals estan relacionades amb aquestes patologies.

Quan parlem de malalties reumàtiques ens referim a un conjunt de patologies molt diverses d’origen no traumàtic que, tot i que afecten principalment a l’aparell locomotor (óssos, articulacions, músculs, tendons i lligaments), també poden afectar a altres sistemes i òrgans com el cor, els pulmons, els ulls, la pell, els vasos sanguinis i altres teixits cognitius que es troben en tot l’organisme.

Existeixen més de 200 malalties reumàtiques, algunes d’elles considerades cròniques. Aquestes es poden dividir en els següents grups:

  • Artropaties degeneratives: artrosis.
  • Malalties del metabolisme ossi: osteoporosis.
  • Artropaties inflamatòries: artritis reumatoide, gota.
  • Alteració dels teixits tous o dolor d’origen muscular: tendinitis, fibromialgia.
  • Malalties del teixit cognitiu: lupus, esclerodèrmia.

El reumatòleg és el professional sanitari que té un paper preponderant en el tractament de les malalties reumàtiques, però és bàsica la col·laboració de l’atenció primària i d’altres especialitats mèdiques.

Amb l’objectiu de millorar l’atenció als pacients, des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s’ha posat en marxa el Pla Director de les Malalties Reumàtiques i de l’Aparell Locomotor. Aquest té com a objectiu millorar l’atenció a les malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor mitjançant accions de promoció de la salut, prevenció de les malalties, diagnòstic precoç, tractament adequat i rehabilitació.

 

Dr. Jordi del Blanco

Coordinador del Servei de Reumatologia
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Accesibilidad
X