Loading...
Buscar

BLOG CUIDANT INFANTS

La reincorporació a l’escola després de mig any de no obrir les aules a causa de la pandèmia del coronavirus ha fet aflorar moltes inquietuds i preguntes a totes les famílies i encara més en aquelles on hi ha un infant que pateix una malaltia crònica.

Les eines que ofereix l’escolarització presencial (formació acadèmica, creixement emocional, social i comunitari) per als infants sans són igualment necessàries per als infants amb malalties cròniques tant pel seu benestar físic com emocional. L’escolarització domiciliària ha de ser un recurs a reservar per alguns casos molts concrets.

Els grups de treballs de les diferents especialitats de la Societat Catalana de Pediatria han elaborat un document on es posicionen inequívocament a favor de la reincorporació a l’escola de la majoria dels infants amb malalties cròniques i on proposen les seves recomanacions per assegurar que el retorn dels infants amb malaltia crònica sigui segur.

Les propostes dels grups de treball per una tornada segura dels infants amb malalties cròniques a l’escola són:

  1. Mesures preventives. Les mesures barrera i higièniques (rentat sovint de mans, la mascareta en els majors de 6 anys o la distància social -grup classe, grup bombolla-), que són les normes bàsiques per evitar el contagi de la COVID entre els infants, s’han d’aplicar de forma molt estricta en els infants amb malalties cròniques.
  2. No hi ha evidència que els infants amb malalties cròniques tinguin un risc més alt de contagiar-se per coronavirus, ni de patir una malaltia més greu.
  3. Control dels símptomes. S’ha de fer un control estricte dels infants amb malalties cròniques perquè alguns dels símptomes de la infecció per coronavirus (febre…) poden facilitar l’aparició d’una descompensació de la malaltia crònica de l’infant.
  4. Els infants amb malalties cròniques, els infants sans també, en el moment de reincorporar-se a l’escola han de tenir el seu calendari vacunal actualitzat, sense descuidar quan correspongui la vacunació enfront de la grip estacional.
  5. Tractament de base. Sempre, però amb la reincorporació a l’escola encara més, és important que els infants mantinguin el seu tractament de base o de rescat si s’escau.
  6. Visites de control. Els infants amb malalties cròniques no han de descuidar les seves visites de control o agudes en cas de descompensació per la por al contagi.
  7. Malalties descompensades. Els infants amb malalties cròniques greus o descompensades (immunodeficiències, malaltia hepàtica descompensada, asma moderada-greu no controlat, insuficiència cardíaca, hipertensió pulmonar greu, cors univentriculars, trasplantament…), han de seguir les recomanacions dels seus especialistes en quant a endarrerir la reincorporació a l’escola o realitzar una escolarització al domicili o telemàtica.
  8. Infant sa. És una exigència ètica no portar a l’escola cap infant amb símptomes (febre, tos, diarrea…) per responsabilitat social cap a la resta dels infants, i especialment amb els infants amb malalties cròniques.

 

Dr. Fco. Codina Garcia

CAP Palafolls / Servei de Pediatria
Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Accesibilidad
X