Loading...
Buscar

Memòria 2019 de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Publicada la memòria de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva 2019. Un resum de l’activitat que s’ha desenvolupat a l’organització en 365 dies. El document presenta les dades d’una forma moderna, àgil i resumida, posant en valor el més rellevant de cada àmbit i en un format exclusivament digital.

La memòria compta amb un apartat de benvinguda, signat pel president i gerent de la Corporació, i es divideix en nou grans àrees: Resum anual, on s’hi poden trobar els fets més rellevants de l’any 2019; La Corporació,  on s’expliquen les principals característiques de l’organització (cobertura poblacional, àrea d’influència, estructura…); Activitat assistencial, amb el resum de tota l’activitat portada a terme, Professionals, on es detalla quin és l’equip humà que treballa a l’organització i també es pot conèixer la configuració de la plantilla per sexe i edat; Formació i docència, recull tota l’activitat formativa que s’ha  fet i la docència que s’ha impartit, a més de l’activitat desenvolupada en recerca; Ciutadania, amb totes les accions que s’han realitzat de cara a la comunitat; Comunicació, on es detalla tota l’activitat que s’ha desenvolupat en l’àmbit comunicatiu tant internament com externament, i que es resumeix amb les col·laboracions a mitjans locals, enviament de notes de premsa i impactes en mitjans de comunicació, activitat a xarxes socials o organització d’actes interns i externs realitzats; Voluntariat i cooperació recull el detall de les accions portades a terme des del tercer sector i finalment Finances contempla el resum d’ingressos i despeses del 2019. Tots aquets camps, doncs, permeten fer una radiografia general de la feina feta durant l’any 2019.

Podeu accedir al document fent clic AQUÍ.

Accesibilidad
X