Loading...
Buscar

On puc acudir si un estudiant presenta necessitats educatives especials?

Ha començat el curs. I amb aquest inici els docents ja poden haver detectat alguns alumnes amb necessitats educatives especials. Les escoles disposen de l’Equip d’Atenció Psicopedagògica (EAP), que dona resposta a la diversitat de l’alumnat, orientant i ajudant als estudiants que presenten necessitats educatives especials, així com també a les seves famílies i als professors.

Són  precisament els professors els que fan la demanda a l’EAP per intervenir sobre els alumnes que ells consideren que ho necessiten. No es tracta d’un servei d’atenció directa a les demandes de les famílies, no obstant, s’atenen les seves consultes per orientar-les o informar-les sobre serveis o recursos de la zona que poden necessitar.

Qui forma part de l’EAP

Els professionals que formen part de l’EQUIP D’Atenció Psicopedagògica són:

  • Docents d’ensenyament secundari amb l’especialitat de psicologia i pedagogia
  • Treballadors/es socials
  • També hi ha assignats fisioterapeutes

Què fa l’EAP?  

  1. Identifica i avalua psicopedagògicament i/o socialment les necessitats educatives especials de l’alumnat durant tota l’etapa escolar des d’infantil fins a batxillerat.
  2. Assessora al professorat per a la planificació de la resposta educativa (adaptacions d’aula, de materials, plans individualitzats…).
  3. Es coordina amb altres professionals, serveis o institucions de la zona per donar una resposta coherent i adequada a les necessitats educatives de l’alumnat. Col·labora en processos d’inclusió, prevenció i resolució de conflictes i en la detecció i prevenció de conductes de risc.

No dubtis en parlar amb el tutor del teu fill si creus que necessita suport durant l’escolarització.

 

inf

Accesibilidad
X