Loading...
Buscar

Urgències Hospitalàries

Als serveis d’Urgències dels hospitals de Blanes i Calella s’hi atenen els pacients que requereixen assistència, mèdica, pediàtrica i/o quirúrgica, urgent o complexa.

Com és el recorregut a Urgències?

Arribada

En arribar a urgències us demanaran les vostres dades i heu d’ensenyar la vostra targeta d’identificació sanitària (TIS) i haureu d’esperar a la sala d’espera. Seguidament entrareu a la fase de triatge.

Triatge de pacients

El triatge permet classificar els pacients perquè siguin atesos pel grau de gravetat del vostre cas i no per ordre d’arribada al centre hospitalari. Aquest mètode permet identificar ràpidament aquells pacients que pateixen una malaltia greu i que posa en perill la seva vida. 

El personal d’infermeria és el que s’ocupa de fer un primer triatge i classifica a quina especialitat se l’ha d’atendre. 

El triatge es divideix en: 

 • Nivell 1 (atenció immediata) Reanimació:
  hi ha un risc vital del pacient, l’atenció ha de ser immediata.
 • Nivell 2 (uns 30’ màxim d’espera): Emergència:
  hi ha d’haver una valoració mèdica ràpida, que no immediata, per salvar la vida de la persona.
 • Nivell 3 (2 hores màxim d’espera): Urgència:
  valoració mèdica per descartar problemes que posin en risc la vida del pacient.
 • Nivell 4 (menys de 4 hores): Menys urgent:
  es requereix una valoració mèdica i un tractament i el motiu de consulta pot ser resolt al centre d’atenció primària.
 • Nivell 5 (menys de 6 hores): No urgent:
  no es requereix valoració ràpida i el motiu de consulta pot ser resolt al centre d’atenció primària.

Els serveis d’urgències hospitalaris de la Corporació compten amb:

 • Unitats de semicrítics
  per atendre, estabilitzar i tractar pacients en situació d’alt risc vital.
 • Unitats d’observació
  per valorar el procés evolutiu dels pacients que ho requereixin
 • Unitats de curta estada
  per aquells casos que requereixin d’un ingrés inferior a les 72 hores (Hospital de Calella).
 • Servei radiologia i laboratori
  per realitzar les proves urgents.

Les especialitats ateses al servei d’urgències de l’Hospital de Calella

 • Medicina general i medicina interna
 • Medicina de família
 • Traumatología
 • Cirurgia general
 • Ginecologia i obstetrícia
 • Pediatria

Les especialitats ateses al servei d’urgències de l’Hospital de Blanes

 • Medicina general i medicina interna
 • Traumatología
 • Cirurgia general (8-20 h)
 • Pediatria

Visita mèdica i atenció infermera

El personal mèdic d’urgències us visita i demana totes les proves complementàries que siguin necessàries. Fa un diagnòstic, pauta un tractament i  diu quina és la destinació del pacient. 

El personal d’infermeria s’ocupa de l’administració del tractament i del control de possibles complicacions. 

La destinació del pacient pot ser:  

 • Alta mèdica: a domicili, amb control pel seu metge de capçalera. 
 • Seguiment a consultes externes amb un especialista. 
 • Ingrés a la planta d’un dels dos centres hospitalaris.

Responsables

 • Cap de servei d’Urgències i Emergències de la Corporació:
  Dr. Víctor Pérez
 • Hospital de Calella
 • Cap clínic:
  Dr. Artur Juan
 • Cap d'infermeria:
  Lourdes Alarcón
 • Hospital de Blanes
 • Cap clínic:
  Dr. Felip Castillo
 • Cap d'infermeria:
  Carmen Pérez

Activitat

 • 83.467 pacients atesos a les urgències hospitalàries
*Dades actualitzades anualment
Accesibilidad
X